Fagkurs

Autismespektertilstander hos voksne - 2 dagers kurs

Forståelse, tiltak, utredning og behandling av komorbide lidelser

17.
oktober
2024
2 dagar
  1. 17. okt. 2024, 09:00 - 15:30
  2. 18. okt. 2024, 08:30 - 15:30
Påmelding

Tid og stad

Når

  1. 17. okt. 2024, 09:00 - 15:30
  2. 18. okt. 2024, 08:30 - 15:30

Kvar

Scandic Bergen City hotell
Håkonsgaten 2-7
5015 Bergen

Påmelding

Frist for påmelding: 15. sep. 2024, 23:59
Påmelding

Legg til i kalender

Arrangør:
Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Vest i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykiske lidelser (NKUP) og Regionalt tyngdepunkt for autisme, utviklingshemming og psykiske lidelser og/eller utfordrende atferd i Helse Fonna

Målgruppe: Hovedmålgruppa er ansatte i spesialisthelsetjenesten innen voksenpsykiatri og habilitering, men konferansen kan også være aktuell for ansatte i kommunale helsetjenester.

Pris: kr. 1200,-

Program:

Torsdag 17. oktober
0900-0930 Registrering og kaffe
0930-0945 Åpning og velkommen v/ RFM Helse Vest
0945-1045 Psykisk helse og sårbarhet hos personer med autisme v/ Oddbjørn Hove, Helse Fonna
1045-1100 Pause
1100-1200 Barrierer for tjenesteutvikling/gode forløp for målgruppen v/ Ellen Kathrine Munkhaugen, NKUP
1200-1300 Lunsj
1300-1400 Organisering av oppfølging med fokus på systemtenkning Erfaringer fra klinikk
1400 -1415 Pause
1415- 1500 Den kompetente autist- brukerinnlegg v/ Thomas Brevik
1500- 1530 Oppsummerende refleksjoner og spørsmål

 

Fredag 18.oktober
0830 Velkommen
0830-0915 Oppdage, forebygge og behandle psykiske lidelser hos personer med autisme og/eller utviklingshemming v/ psykologspesialist Arvid Kildahl, NKUP
0915-0930 Pause
0930-1015 Autisme og depresjon, årsaker, symptomer, utredning og behandling v/ psykologspesialist Oddbjørn Hove, Helse Fonna
1015-1030 Pause
1030-1130 Utredning og behandling av psykose hos personer med autisme v/ psykologspesialist Kjersti Karlsen, NKUP
1130-1215 Lunsj
1215-1300 Samtidig rus og kognitiv svikt eller psykisk utviklingshemming v/ psykologspesialist Kirsten Braatveit, Blå kors, Helse Fonna
1300-1315 Pause
1315-1415 Utredning og behandling av angst, tvangslidelse og vegringsproblematikk ved autisme v/ psykologspesialist Elisabeth Wigaard
1415-1430 Pause
1430-1515 Autisme, utviklingshemming traumer og traumelidelser Autisme og personlighetsforstyrrelser v/ psykologspesialist Arvid Kildahl, NKUP
1515-1530 Avslutning og vel hjem!
Om forelesere:

Oddbjørn Hove er psykologspesialist med fordypning i habilitering. Han er ansatt i Seksjon for forskning i psykisk helse ved Klinikk for psykisk helsevern i Helse Fonna og leder Klinisk forskningsgruppe for mental helse, avhengighet og nevroutviklingsforstyrrelser (KLIMAN) Han har også en klinisk stilling ved sykehuset, hvor han arbeider med personer med utviklingshemning og psykiske lidelser. I 2009 avla han sin Phd. med temaet” Mental health disorders in adults with intellectual disabilities – Methods of assessment and prevalence and mental health disorders and problem behavior.

Ellen Kathrine Munkhaugen er leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykiske lidelser (NKUP). Munkhaugen har mange års erfaring fra feltet autismespektertilstander og har tidligere vært ansatt som seksjonsleder ved Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst. I 2019 disputerte hun med en doktoravhandling om skolevegringsatferd hos elever med autisme.

Thomas Brevik er autist, bibliotekar og styremedlem i Autismeforeningen, Hordaland lokallag. Han er prosjektleder for Verksted for Avmaskering som startet i august 2024.

Arvid Nikolai Kildahl er spesialist i klinisk voksenpsykologi og har arbeidet klinisk med autisme og psykisk helse i mer enn ti år. Han avla PhD ved Universitetet i Oslo i 2021 med tema utredning/diagnostikk av traumelidelser hos personer med autisme og utviklingshemming. Til daglig arbeider han ved Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme, ved Oslo universitetssykehus. I tillegg er han tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse, samt NevSom: Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier. Begge ved Oslo universitetssykehus.

Kirsten Braatveit er psykologspesialist (PhD), leder for polikliniske tjenester ved Blå Kors klinikk Haugaland og forsker i Helse Fonna, Avdeling for forskning og innovasjon. Hun arbeider for tiden med postdoktor prosjekt om tilrettelagt behandling for mennesker med utviklingshemming og rusmiddelavhengighet. Hennes doktoravhandling omhandlet forekomst av utviklingshemning/lærevansker i rusbehandling.

Kjersti Karlsen er psykologspesialist med klinisk fordypning i barne- og ungdomspsykologi. Hun har bred erfaring i arbeid med barn og ungdom, blant annet autisme, alvorlige psykiske lidelser, nevropsykologi, rus, samt psykiske og fysiske funksjonshemninger. I 15 år har hun jobbet med alvorlige psykiske lidelser hos barn og unge, syv år i sengepost for ungdom og åtte år ved kompetansetjenesten TIPS Sør-Øst Hun har publisert en bok om psykoser hos barn og ungdom og en rekke fagartikler.

Elisabeth Wigaard er psykologspesialist, klinisk nevropsykologi. Jobber i FACT ung Kongsberg, Vestre Viken HF. Tidligere erfaring fra SUA seksjon utviklingshemming og autisme, Psyk avd Blakstad hovedsakelig med utredning og behandling av psykiske tilleggslidelser hos personer med utviklingshemming og autisme. Har erfaring med undervisning/ foredrag innenfor tema utviklingshemming, autisme og psykiske lidelser, deltatt i ulike i forskningsprosjekt og fagnettverk samt skriving og bidrag til artikler og fagbøker (lærebøker) innenfor samme tema. Tidligere erfaring fra Habilitering (Vestre Viken), Kongsberg DPS (poliniklinikk) og Nevropsykologisk poliklinkk UiO.

Kurset søkes godkjent: Den Norske Legeforeningen, Norsk Psykologforening og Norsk Sykepleierforbundet

Kontakt