Fagkurs

Pegasus gruppelederkurs

PEGASUS er et psykoedukativt kursmateriale for voksne med ADHD og deres nærmeste. Målet med et PEGASUS-kurs er å øke kunnskapen om ADHD hos den diagnostiserte og hans/hennes nærstående. Foruten å formidle kunnskap, er det en målsetting å bedre relasjonskvaliteten mellom nærstående og personen med ADHD. 

16.
oktober
2024
  1. 16. okt. 2024, 09:00 - 16:00
Påmelding

Tid og stad

Når

  1. 16. okt. 2024, 09:00 - 16:00

Påmelding

Thon Hotel Opera
Dronning Eufemias gate 4
0191 Oslo

Legg til i din kalender

Legg til i din google kalender

Generelt om PEGASUS:

Kurset er godt egnet som første intervensjon etter diagnostisering.
Kursmaterialet PEGASUS er utviklet på det Karolinska Instituttet av psykologspesialist Tatja Hirvikoski. Kurset har solid forskningsstøtte og er tilpasset norske forhold.

Målgruppe

PEGASUS gruppelederkurs er rettet til fagpersoner som kan tenke seg å lede et PEGASUS kurs. Dette kan være psykologer, leger, sykepleiere og andre fagpersoner som har interesse for og kunnskaper om ADHD.

Kursprogram 

Gruppelederkurset går over en dag. Kurset inkluderer forelesninger om:

  • Utviklingen av PEGASUS og teorien bak intervensjonen
  • Praktisk gjennomføring av PEGASUS-kurs
  • Generelle prinsipper og målsettinger for deltakere PEGASUS-kurs

Etter endt kurs er det en målsetting at kommende gruppeledere har fått:

  • En grundig introduksjon til behandlingsmetodikken
  • Et godt overblikk over kursprogrammet og hvilke fagpersoner som må inkluderes
  • Innsikt som muliggjør å lede og forelese på et PEGASUS-kurs med utgangspunkt i manual for kursansvarlige

Kursmateriell

Deltagerne anbefales å kjøpe kursbøkene, og ha bladd gjennom disse før gruppelederkurset. 

Kursmateriellet består av:

  • PEGASUS – Kurs for voksne med ADHD og deres nærstående. Manual for kursansvarlig (inkl. minnepinne med forelesninger, tilleggsmateriale med mer)
  • PEGASUS kurs for voksne med ADHD og deres nærstående. Kursbok for kursdeltagere

Bøkene kan bestilles fra forlaget Hogrefe: http://www.hogrefe.no/

Kurset er godkjent av Psykologforeningen

Kurset arrangeres av de Regionale enhetene for autisme, ADHD og Tourettes syndrom i Helse Vest, Helse Midt, Helse Nord og Helse Sør-Øst.

Kontakt