Webinar om programmet H.A.P.P.Y. av Peter Vermulen for barn/unge med autisme

Program H.A.P.P.Y. er utviklet av Peter Vermeulen. Vermeulen skriver følgende på sin nettside: "H.A.P.P.Y. er et program som resulterer i en personlig tilpasset arbeidsbok for en ung person på autismespekteret med forslag til aktiviteter som er konkretiseringer av 10 evidensbaserte velværestrategier."

Passert
19.
april
2024
  1. 19. apr. 2024, 09:00 - 09:30

Tid og stad

Når

  1. 19. apr. 2024, 09:00 - 09:30

Påmelding

Frist for påmelding: 18. apr. 2024, 15:00

Tema: På webinaret vil du få informasjon om H.A.P.P.Y. - programmets formål, målgruppe og muligheter.

Foreleser: Mona Sjursæther Nordbye, spesialpedagog ved BUP Fana og sertifisert H.A.P.P.Y - coach. 

Tid: Webinaret sendes direkte og varighet er ca. 30 minutter. 

Målgruppe: Ansatte i spesialisthelsetjenesten, kommunale tjenester, skole, PPT, foreldre/pårørende og andre webinaret vil kunne være aktuelt for.

Du vil motta epost med påloggingsinformasjon og lenke den 18.04.24