Webinar om KONTAKT

Sosial ferdighetstrening i gruppe med fokus på kommunikasjon og sosial interaksjon ved autisme, etter Frankfurtermodellen.

24.
mai
2024
  1. 24. mai 2024, 09:00 - 09:45
Påmelding

Tid og stad

Når

  1. 24. mai 2024, 09:00 - 09:45

Kvar

Webseminar

Påmelding

Frist for påmelding: 23. mai 2024, 15:00
Påmelding

Dato: Fredag 24.mai 2024 kl. 09 – 09:45

Tema: KONTAKT- sosial ferdighetstrening i gruppe med fokus på kommunikasjon og sosial interaksjon ved autisme, etter Frankfurtermodellen.

I webinaret vil følgende bli belyst: 
• Bakgrunn for KONTAKT
• Hvordan programmet er bygd opp
• Implementering i BUP 
• Erfaringer fra ungdomsgruppe
• Erfaringer fra foreldregruppe

Forelesere: Sune Willestofte, Ann Heidi Båtvik og Marit Neteland Bjerkan som alle er ansatt 
ved BUP Øyane, Helse Bergen.

Tid: Webinaret sendes direkte og varighet er ca. 45 minutter. 

Målgruppe: Ansatte i spesialisthelsetjenesten, kommunale tjenester, skole, PPT, 
foreldre/pårørende og andre webinaret vil kunne være aktuelt for.