Regionalt senter for hørsel og psykisk helse

Regionalt senter for hørsel og psykisk helse, RSHP, Helse Vest ble etablert for voksne i 2009. Enhet for barn og unge startet opp i 2014. Senteret er fremdeles under oppbygging. De to enhetene samarbeider om utadrettede tjenester som undervisning og forebyggende virksomhet.

Målgruppe 

 • Hørselshemmede (både døve og tunghørte) barn, ungdom og voksne med psykiske vansker
 • Personer med både syns- og hørselstap og psykiske vansker
 • I enkelte tilfeller kan også nære pårørende (barn eller voksne) til personer med hørselshemming få tilbud

Senteret tilbyr utredning, diagnostisering og behandling av barn og unge i målgruppen. Etter behovsvurdering kan senteret tilby individuelle samtaler med barn og unge, familiesamtaler, ulike typer terapi, samt nettverksarbeid med f.eks. skole, barnehage og andre samarbeidspartnere. Senteret vil tilby utadrettede tjenester mot barnas hjemsted.

Senteret tilbyr utredning, diagnostisering og behandling av psykiske helseproblemer, psykiske lidelser og psykososiale vansker. Behandlingen kan bestå av rådgivning, samtale, psykoterapi og/eller medikamentell behandling. Senteret kan samarbeide med f.eks. NAV, rådgivningskontor for hørselshemmede i kommunen og andre instanser. Forutsetningen er at pasienten gir samtykke til dette.

Tjenestene tilbys i størst mulig grad ved hjelp av den kommunikasjonsform som pasienten foretrekker. Det kan være tegnspråk, tegn til tale, bruk av tolk, tydelig tale, bruk av tekniske hjelpemidler.

Vi vil også tilby bistand til samarbeidspartnere i forhold til barn, unge og voksne med hørselshemming. Dette kan bl.a. være:

 • Assistanse til utredning og behandling av hørselshemmede pasienter.
 • Veiledning om konsekvenser av hørselstap.
 • Veiledning om bruk av tegnspråktolk i terapi.
 • Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) i Oslo vil bli trukket inn i saker der utvidet kompetanse trengs.


Senteret tar i mot henvisninger fra lege, psykolog eller barnevernsleder. Henvisningen kan bli drøftet med NBHP for å sikre hjelp fra rett instans.

Følgende informasjon er ønskelig ved henvisning:

 • En orientering om hva en ønsker hjelp til, bakgrunnen for problemet og audiogram.
 • Ved henvisning av barn og unge, skal BUP-henvisningsskjema også fylles ut.


Postadresse barn og unge:

Klinikk psykisk helsevern for barn og unge

BUP Fana, Fusa og Austevoll

Regionalt senter for hørsel og psykisk helse

Haukeland universitetssjukehus

Postboks 1400

5021 Bergen


Kontaktperson: Mari Anne Eliassen, psykologspesialist
E-post: mari.anne.eliassen@helse-bergen.no
Telefon: 55 97 80 00 | 902 66 397Postadresse voksne:

Haukeland universitetssjukehus

Kronstad DPS

Regionalt senter for hørsel og psykisk helse

Postboks 1400

5021 Bergen


Kontaktperson: Kristin Opedal, overlege og spesialist i voksenpsykiatri
E-post: kristin.opedal@helse-bergen.no
Telefon: 55 95 63 17 | 48 14 76 83

Kontakt

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Oppmøtested for voksne: Kronstad DPS, Fjøsangerveien 36, ved Danmarksplass i Bergen. 

Oppmøtested for barn og unge:  BUP Fana, Fusa og Austevoll på Nesttun, Østre Nestunvei 20. 

Logg inn for å endre time

Kronstad

Fjøsangerveien 36

5054 Bergen

​​​Nærmaste stoppestad er Danmarksplass bybanestopp som du finn rett utanfor Kronstad DPS.  

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

​​Ved Kronstad DPS kan ein parkere i garasjeanlegg i underetasjen. Innkøyring er frå Ibsensgate ved nordenden av Krohnsminde idrettsplass. Ved betaling kan ein bruke både kontantar eller kort. Alternativ parkering er i Solheim parkeringshus i Solheimsgaten.

Praktisk informasjon

​Danmarksplass Apotek ligg i same bygget som Kronstad DPS like ved bybanestoppet på Danmarksplass. 

Apoteket er ope måndag-fredag kl. 09-18, laurdag kl. 10-15, og har telefon 55 59 15 00. 

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

Visittiden ved Kronstad DPS er frå kl. 17.00 til 20.00.