Biomarkører ved elektrokonvulsiv terapi

ECT og nevroradiologi - en biomarkørstudie REK nr 51089

Alvorlig depresjon er en lidelse som rammer 7% av befolkningen. For noen pasienter er ECT den eneste behandlingen som er effektiv. Selv om ECT i vitenskapelige studier har vist effekt mot alvorlig depresjon, er behandlingen kontroversiell. Dette kan blant annet skyldes mangel på kunnskap om virkningsmekanismen. Videre opplever en del pasienter hukommelsesproblemer i forbindelse med behandlingen. Det finnes en rekke teorier om virkningsmekanismen, men fortsatt ingen sikker kunnskap som forklarer effekten eller bivirkningene.

I denne studien ønsker vi å sammenstille materialet fra den samtykkebaserte REK godkjent studien "ECT og nevroradiologi" med blod eller spyttprøver fra den samtykkebaserte forskningsbiobanken for nevrostimulerende behandling i Helse Vest og kliniske opplysninger fra samtykkebasert Regionalt medisinsk kvalitetsregister for nevrostimulerende behandling i Helse Vest, for å kunne belyse hypoteser rundt ECT sin virkningsmekanisme.

Sist oppdatert 28.11.2023