Pasientinformasjon

Her finn de praktisk informasjon om kva som møter barna når dei kjem til oss. Det kan være nyttig å førebu barna med enkle tekster og bilete.

blydress
Sist oppdatert 17.11.2017