pet. ansatt. foto

Radiologisk avdeling

Majoriteten av pasientar som vert innlagde på Haukeland universitetssjukehus er innom Radiologisk avdeling. Avdelinga er utstyrt med mellom anna moderne MR-maskiner, CT-maskiner og utstyr for PET. Radiologisk avdeling har ein eigen seksjon for barn og ungdom og ein seksjon for brystundersøking av kvinner (mammografi). Røntgenavdelingane ved Kysthospitalet i Hagevik, Voss sjukehus og Bergen helsehus er også ein del av Radiologisk avdeling.

Radiologisk avdeling har omlag 350 tilsette, og er delt inn i fleire seksjonar.

 • Brystdiagnostisk senter (tidlegare Mammografisenteret)
  Ansvarleg for Mammografiprogrammet i Hordaland, samt klinisk brystdiagnostikk (mammografi og/eller ultralydundersøking av bryst). Held til i leigde lokale i 5. etasje på Haraldsplass Diakonale Sykehus.
 • Radiologisk avdeling, Kysthospitalet i Hagevik
  Held til på Kysthospitalet i Hagevik, i 2. etasje. Utfører primært røntgenundersøkingar for Kysthospitalet i Hagevik, men også tilviste pasientar hovudsakleg frå Os og omegn.
 • Senter for Nukleærmedisin, PET
  Vi utfører både konvensjonelle nukleærmedisinske undersøkingar og PET/CT og PET/MR.  Begge er undersøkingsmetodar som nyttar radioaktive sporstoff for å undersøke fysiologiske og biokjemiske prosessar. Du finn oss i Parkbygget. 
 • Seksjon for barn og ungdom
  Eiga røntgenavdeling for pasientar mellom 0 og 18 år, lokalisert i Barne og Ungdomsklinikken, Marie Joys' hus. Flyttar snart inn i Glasblokkene. 
 • MR-seksjonen
  Utfører undersøkingar ved hjelp av et kraftig magnetfelt og radiobølger. Frå dette kan det framstillast bilete av kroppen i ulike plan. Held til i fleire etasjar i Sentralblokka.
 • CT/Generell
  Utfører tradisjonelle røntgenundersøkingar og CT-undersøkingar. Den største seksjonen i avdelinga, held til i 1. etasje i Sentralblokka.
 • Intervensjon/Ultralyd
  Her utfører me for det meste ulike pasientbehandlingar, men også noko biletediagnostikk. Intervensjon held til i 1. etasje i Sentralblokka
 • Radiologisk avdeling, Voss sjukehus
  Held til på Voss sjukehus i 3. etasje i bakre bygg (mot nord). Utfører tradisjonelle  røntgenundersøkingar, CT-, MR- og ultralydundersøkingar av hovudsakeleg pasientar frå Voss lokalsjukehusområde.
 • Radiologisk avdeling, Skadepoliklinikken
  Held til i Bergen helsehus. Utfører diagnostikk og behandling av pasientar frå Skadepoliklinikken.

 

Leiar Radiologisk avdeling

Avdelingsdirektør Guri Bolstad

Kontakt

Telefon

 • Måndag 08:00 - 15:00
 • Tysdag 08:00 - 15:00
 • Onsdag 08:00 - 15:00
 • Torsdag 08:00 - 15:00
 • Fredag 08:00 - 15:00
 • Laurdag STENGT
 • Søndag STENGT

Telefaks

55 97 51 42

Postadresse

Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus
Radiologisk avdeling
Postboks 1400
5021 Bergen

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Radiologisk avdeling har seksjonar fleire stader på Haukelandsområdet, i Bergen helsehus, i leigde lokale ved Haraldsplass Diakonale Sykehus, på Kysthospitalet i Hagevik og ved Voss sjukehus. Sjå den aktuelle seksjonen for meir informasjon.
Flyfoto av Glasblokkene

Glasblokkene

Haukelandsbakken 1

5021 Bergen

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

 • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
 • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Ibsensgate - arbeidsruter

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss/bane det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

 

Reiseutgifter
Som regel gjennomfører du reisa di på eiga hand og søker om å få dekt reiseutgiftene i etterkant.
Les meir om å få dekt ei pasientreise

Planlegging
I utgangspunktet vel du sjølv kva transportmiddel du reiser med til behandling.
Les meir om planlegging av pasientreisa di

Rettar/Rettane dine
Hovedregelen er at pasientreiser bli dekt med ein standardsats per kilometer. Ved behov kan også nødvendige tilleggsutgifter bli dekt.
Les meir om rettane dine ved pasientreiser

Tilrettelagt transport
Helseekspressen
Avdeling for pasientreiser i Helse Bergen 

Praktisk informasjon

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor mellom anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

Les meir om besøkstider og -reglar på sjukehuset

Frivillige på Haukeland er her for å gjere pasientar og pårørande sitt møte med sjukehuset betre. Alle i frivilligheitstenesta er kledd i raude vestar og har fått kursing om rolla. 


Dei frivillige kan vise veg, vente saman med pasientar, bli med på luftetur i parken eller nærområde - og mykje meir. 

Meir informasjon på helse-bergen.no/frivillig

Kontaktinformasjon: 

​Vi svarer ikkje på førespurnader som gjeld resultat av radiologiske undersøkingar. Desse skal tilvisande lege gå gjennom, med tanke på vidare medisinsk behandling. Du finn prøvesvaret under pasientjournal på helsenorge.no.​ 

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

Senter for medisinsk visualisering

Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen etablerer våren 2017 Senter for Medisinsk visualisering med støtte frå Bergens Forskningsstiftelse (BFS). Senteret skal styrka kompetanse og forsking knytt til dei allereie store utstyrsinvesteringane frå Bergens forskningsstiftelse, slik som høgfelts magnettomografi (MRI), klinisk og preklinisk positronemisjonstomografi (PET) og computer tomografi (CT).
Besøk Mohn Medical Imaging and Visualization Centre
illustrasjon

Radiologiske prosedyrar

For å unngå at pasientar må ta dei same undersøkingane om igjen når dei går frå eitt sjukehus til eit anna, er radiologiske prosedyrar i Helse Vest standardisert. Protokollane er tekniske prosedyrar som viser korleis ein skal «køyre» MR- og CT-undersøkingar, og retningslinjene er anbefalingar for beste praksis.

Radiologiske prosedyrar (helse-vest.no)
CT-maskin