Informasjonsskriv på nukleærmedisin og PET

Pasient PET personell

Her finn du informasjonsskriv som kan vere aktuell for deg som skal til ei undersøking hjå oss.

Informasjonsskriv

 

 
Sist oppdatert 08.08.2022