Behandling

Rehabilitering - amputasjon av arm/hånd/finger, behandling av fantom- og stumpsmerter

Etter amputasjon av arm, hånd eller finger kan man oppleve fantomsmerter (smerter i den delen av armen som er amputert) eller stumpsmerter (smerter i den gjenværende delen av armen).

Rett etter amputasjonen får du smertestillende behandling som ved enhver operasjon. Dette omtales ikke nærmere her. Dersom du får mer langvarige smerter, kan det være aktuelt med andre typer smertebehandling. Behandlingen kan være medikamentell/farmakologisk eller ikke-medikamentell/ikke-farmakologisk.

Medikamentell/farmakologisk innebærer ulike tabletter, kremer eller injeksjoner, mens ikke-medikamentell/ikke-farmakologisk innebærer andre former for behandling, slik som speilbehandling og transkutan elektrisk nervestimulering (TENS). Hvilken behandling som egner seg best for deg, avhenger blant annet av hvordan smertene arter seg, og om du har andre sykdommer som du får behandling for.

Tilvising og vurdering

En vurdering av smerter og smertebehandling inngår i tilbudet ved de regionale tverrfaglige armamputasjonsteamene, som beskrevet under overskriften «Før». Det finnes fem slike regionale armamputasjonsteam i Norge. Se oversikt under «Sjekkliste for henvisning». 

Henvisningen bør inneholde informasjon om hvilken behandling som er forsøkt, hvor lenge, hvilke doser (for medikamentell behandling) og med hvilken effekt, eventuelt med hvilke bivirkninger.  

Det er også viktig å gi en så god beskrivelse av smertene som mulig (fantom- og/eller stumpsmerter, eventuelt utstråling, intensitet, eventuelle utløsende eller lindrende faktorer, variasjon gjennom døgnet, forløp over tid). I tillegg behøves informasjon om andre sykdommer og medikamenter i bruk, samt eventuelle allergier.     

Henvisning sendes til pasientens regionale armamputasjonsteam:

Sykehuset Innlandet

Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Ottestad
Dysmeli- og armamputasjonsteamet
Jørgen Jensens vei
2312 Ottestad 

Telefon: 62 55 84 00

Oslo universitetssykehus Rikshospitalet, Oslo

Dysmeli- og armamputasjonsteamet
OUS Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo 

Telefon: 23 07 29 00 (voksne) eller 23 07 22 81 (barn)

Haukeland universitetssjukehus, Bergen

Seksjon for ortopedisk rehabilitering
Dysmeli- og armamputasjonsteamet
Postboks 1400 
5021 Bergen

Telefon: 55 97 70 40

St. Olavs Hospital, Trondheim

Armklinikken
Trøndelag Ortopediske Verksted AS 
Elgeseter gate 10 
7006 Trondheim

Telefon: 73 84 56 30 

Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

Dysmeli- og armamputasjonsteamet
Fysioterapitjenesten ved koordinator Kari Lofthus
Postboks 12
9038 Tromsø

Telefon: 77 62 63 90

Henvisningen bør inneholde informasjon om hvilken behandling som er forsøkt, hvor lenge, hvilke doser (for medikamentell behandling) og med hvilken effekt, eventuelt med hvilke bivirkninger.

Det er også viktig å gi en så god beskrivelse av smertene som mulig (fantom- og/eller stumpsmerter, eventuelt utstråling, intensitet, eventuelle utløsende eller lindrende faktorer, variasjon gjennom døgnet, forløp over tid). I tillegg behøves informasjon om andre sykdommer og medikamenter i bruk, samt eventuelle allergier.   

Henvisning sendes til:

Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Dysmeli- og amputasjonsteamet
Postboks 1400
5021 Bergen


Før

Som regel er det legen i akuttavdelingen (kirurgisk avdeling) som setter i gang medikamentell behandling etter amputasjonen, for å lindre eventuelle akutte fantom- og stumpsmerter. Deretter vil fastlegen ha hovedansvar for å følge deg opp og gjøre nødvendige justeringer.

En vurdering av smerter og smertebehandling inngår også i tilbudet ved de regionale tverrfaglige armamputasjonsteamene. Som arm-, hånd- eller finger-amputert, uansett om du har smerter eller ikke, får du tilbud om henvisning til «ditt» team allerede før du skrives ut fra akuttavdelingen.

Du kan også få en henvisning til det regionale armamputasjonsteamet hvis:

 • det er behov for en ny vurdering på et senere tidspunkt.
 • det er snakk om utprøving av ulike typer ikke-medikamentell smertebehandling, slik som speilbehandling og transkutan elektrisk nervestimulering (TENS).

Under

Vurderingen i det tverrfaglige armamputasjonsteamet innebærer en samtale med deg om smertene dine. Du blir blant annet spurt om hvor smertene er lokalisert (fantom- og/eller stumpsmerter, eventuelt med utstråling), hvor intense smertene er og hvordan de eventuelt varierer gjennom døgnet. Du blir også spurt om hva som eventuelt forverrer eller bedrer dem, hvilke behandlinger du har forsøkt og hvordan de har fungert.

Samtalen vil i tillegg kartlegge om du har andre sykdommer og om du bruker smertestillende eller andre medisiner fast eller ved behov.

Du blir også undersøkt klinisk, med en vurdering av både amputasjonsstumpen og resten av armen, skulderen og nakken. Legen og de andre faggruppene kan gjøre andre tester og undersøkelser dersom det er relevant. For eksempel kan det bli aktuelt å undersøke amputasjonsstumpen med ultralyd, dersom en mistenker at stumpsmertene skyldes en nerveknute (nevrom).

Basert på sykehistorien og den kliniske undersøkelsen foreslår teamet en behandlingsplan for smertene dine. Ofte innebærer det at du prøver ut et medikament eller et annet behandlingstiltak over litt tid. Rådene baserer seg på den nasjonale retningslinjen.


Nasjonal faglig retningslinje

Teamenes utgangspunkt for rehabilitering etter arm-, hånd- og fingeramputasjon kan leses i den nasjonale faglige retningslinjen (se lenke nedenfor).

Du kan lese mer om de ulike alternativene for behandling av amputasjonsrelaterte smerter i kapittel 9 (Farmakologisk behandling av langvarig fantomsmerter og stumpsmerter), i kapittel 10 (Ikke-farmakologisk behandling av langvarige fantomsmerter og stumpsmerter) og i kapittel 11 (Spesifikke smerter).

Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge

Etter

Oppfølging etter vurdering og eventuelt igangsatt behandling skjer i hovedsak hos fastlegen. Dersom du har startet utprøving av transkutan elektrisk nervestimulering (TENS), skjer oppfølgingen som hovedregel hos lokal fysioterapeut.

Kontakt

 • Kontakt Fysikalsk medisin og rehabilitering

  Oppmøtestad

  Nordåsgrenda 4
  5235 Rådal

  Logg inn for å endre time

  Nordåsgrenda 4

  Nordåsgrenda 4, 5235 Rådal

  Transport

  Buss nummer 67 går frå Bergen sentrum til Nordås. Du går av på buss-stoppet «Nordåsgrenda». Du kan også ta buss 67 frå Lagunen.

  Til Lagunen går det bybane fra Flesland og fra Bergen sentrum. Vil du spasere tar det ca. 20 minutt frå Lagunen bybanestopp.

  ​​Det er gratis parkering for pasientar og pårørande utanfor bygget. 

  There is free parking for patients and relatives outside the building.

  Praktisk informasjon

  ​​Har du mobiltelefon er det fint om du har denne på lydlaus medan du oppheld seg i felles areal. Hugs at du ikkje må ta bilder av medpasientar eller tilsette utan deira samtykke.

  ​​Vi ønsker at sjukehusområde vårt skal være røykfritt. Om du skal røyke ber vi deg gjøre dette på oppmerka område. Treng du hjelp til å komme ut for å røyke må du avtale dette med personalet. Vi ber om forståelse for at vi ikkje alltid kan prioritere dette.​

  Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

  Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
  3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

  Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

   
  Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
  Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
   
  Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

  ​​Sjukehuset har ikkje forsikringsordninger som dekker tap av verdisaker. Du må derfor oppbevare desse på eige ansvar. Safe på rommet kan nyttast​.

 • Kontakt Fysikalsk medisin og rehabilitering - sengepostar

  Oppmøtestad

  Nordåsgrenda 4
  5235 Nordås

  Nordåsgrenda 4

  Nordåsgrenda 4, 5235 Rådal

  Transport

  Buss nummer 67 går frå Bergen sentrum til Nordås. Du går av på buss-stoppet «Nordåsgrenda». Du kan også ta buss 67 frå Lagunen.

  Til Lagunen går det bybane fra Flesland og fra Bergen sentrum. Vil du spasere tar det ca. 20 minutt frå Lagunen bybanestopp.

  ​​Det er gratis parkering for pasientar og pårørande utanfor bygget. 

  There is free parking for patients and relatives outside the building.

  Praktisk informasjon

  • ​​​Kvardagar: 17.00 - 20.00
  • Helg:           11.00 - 20.00

  Andre tider etter avtale med personalet
  Enkelte ganger kan medisinsk tilstand medføre auka behov for ro. I slike tilfelle kan det være nødvendig å begrense besøkstida.​

  ​​Har du mobiltelefon er det fint om du har denne på lydlaus medan du oppheld seg i felles areal. Hugs at du ikkje må ta bilder av medpasientar eller tilsette utan deira samtykke.

  ​Avdelinga har sjølvbjetening i buffe. Buffeten er åpen i desse tidene.

  • Frukost: 08.00 - 09.30
  • Lunch: 12.00 - 13.00
  • Middag: 16.00 - 17.00
  • Kvelds: 19.00 - 20 00

  Det vil alltid være personale til stades om du treng hjelp. For mange er måltida ein treningssiuasjon. Vi ber derfor om at besøkande ikkje oppheld seg i matsalen under måltida.​

  Alle pasientrom er einerom med eige bad.

  ​​Vi ønsker at sjukehusområde vårt skal være røykfritt. Om du skal røyke ber vi deg gjøre dette på oppmerka område. Treng du hjelp til å komme ut for å røyke må du avtale dette med personalet. Vi ber om forståelse for at vi ikkje alltid kan prioritere dette.​

  Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

  Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
  3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

  Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

   
  Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
  Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
   
  Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

  ​​Sjukehuset har ikkje forsikringsordninger som dekker tap av verdisaker. Du må derfor oppbevare desse på eige ansvar. Safe på rommet kan nyttast​.