Undersøking

Utredning ved brystdiagnostisk senter, nynorsk

Ved Brystdiagnostisk senter undersøker vi pasientar som har symptom i brystet og/eller armhola.

Dei fleste som vert undersøkte ved Brystdiagnostisk senter har ikkje brystkreft, men det er viktig med ei grundig undersøking for å fastslå dette.

Vi har som mål å gjere alle undersøkingar som er naudsynte same dag, det hender derfor at det kan bli ein del venting når ein har time ved Brystdiagnostisk senter. Sett av god tid når du skal til oss – gjerne 2 timer. 


Tilvising og vurdering

Pasientane er tilvist av lege eller innkalla til vidare undersøkingar etter å ha møtt i Mammografiprogrammet.

Utredning

Når du møter til timen blir du tatt imot av ein radiograf. Radiografen vil som regel starte med å ta mammografi av deg. Radiografen jobbar tett på deg, og legg klem på brystet ditt mellom to plater i nokre sekund. Ein pressar brystet saman for å få fram detaljer i blidene. Nokon synes dette er litt ubehageleg, men for dei aller fleste går det heilt fint. 

Dersom ein er under 35 år startar vi oftast med ein ultralydundersøking av brystene.

Dersom du går i eit kontrollopplegg med regelmessige mammografi-undersøkingar er du ferdig etter at mammografi er tatt.

Dersom du er tilvist av lege eller skal til vidare undersøkingar etter screening vil ein lege vurdere mammografi-bileta mens du ventar. Nokre gonger treng legen meir informasjon, og radiografen tek i så fall fleire mammografi-bileter av deg. Dette er heilt vanleg.

Etterpå utfører legen ein ultralydundersøking av brystet. Dersom det er behov for å ta ein vevsprøve eller celleprøve gjer vi dette som oftast same dag.  Du får med eit informasjonsskriv med kontaktinformasjon dersom det vert tatt prøve. Om du har spørsmål kan du ringe og snakke med koordinator ved avdelinga.

Behandling

Dersom det er nødvendig å ta biopsi, eller det er behov for fleire undersøkingar, kan det ta 1-3 veker å få resultatet. Dersom det ikkje er behov for biopsi og ein ikkje finn noko å undersøke vidare, får du svaret same dag som du har time ved BDS. Resultatet av undersøkingane vil vere førande for eventuell vidare behandling. 
Kontakt

Brystdiagnostisk senter på Haukeland universitetssjukehus lokalisert på Haraldsplass Brystdiagnostisk senter

Kontakt Brystdiagnostisk senter

Oppmøtestad

Brystdiagnostisk senter held til i det nye sjukehusbygget på Haraldsplass Diakonale Sykehus. 

Mammografiscreening skjer i våre lokaler ved Danmarksplass, medan klinisk mammografi skjer i våre lokale på Haraldsplass Diakonale Sykehus. 

Brystdiagnostisk senter på Haukeland universitetssjukehus lokalisert på Haraldsplass

Ulriksdal 8

Transport

​Linjene 5, 6 og 16E passerer alle Haraldsplass Diakonale Sykehus. Det er haldeplassen «Statsarkivet» i Årstadveien som er nærmast sjukehuset, og det er gangbru frå busstoppet i Årstadveien bort til Haraldsplass.

​Kjem du med drosje eller med følgjeperson kan du bli køyrt heilt bort til det nye sjukehusbygget. Følg skilt til Hovudinngang. Ved hovudinngangen er det av- og påstigning og snuareal. Det er ingen parkeringsmoglegheit ved hovudinngangen.

​Haraldsplass har parkeringshus i fjellhall. Følg skilt til P-anlegg. Har du løyve for parkering på handikap-plass, er det eigne oppmerka plassar for «HC-parkering» i parkeringshuset.
Frå parkeringshuset er det gangtunnel til U2 i nybygget, der en kan ta heis til 5. etasje i nybygget.

Les meir på Haraldsplass sine sider

Praktisk informasjon

​Nærmaste apotek er i 1. etasje i Ulriksdal. Det er eit Apotek 1-utsal. Gratis parkering i 30 minutter. Begrenset antall plasser.

Finn Apotek 1 Ulriksdal på kartet (ekstern lenke).

Telefon: 55207240 
Telefaks: 55207241 
E-post: apotek1.ulriksdalen@apotek1.no

Besøk apotekets hjemmeside.​

​Vi svarer ikkje på førespurnader som gjeld resultat av radiologiske undersøkingar. Desse skal tilvisande lege gå gjennom, med tanke på vidare medisinsk behandling. Du finn prøvesvaret under pasientjournal på helsenorge.no.​ 

​​​Pasienter og pårørende er hjertelig velkomne til å bruke kantinen i 7. etasje. Sykehuset har også Narvesen kiosk i plan U2 i nybygget, der du kan få kjøpt noe mat, i tillegg til vanlige kioskvarer, blomster og kort.

Les meir på Haraldsplass sine sider

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
  3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

​​Vardesenteret er ein fristad for deg som er kreftramma og dine pårørande. Her kan du ta ein pause, utveksle erfaringar med andre, og få råd og hjelp. 

Senteret er eit samarbeid mellom Haukeland universitetssjukehus og Kreftforeningen, og du finn senteret i Ibsens gate 118, i ein gamal trevilla like nedanfor Pasienthotellet på Haukeland.

Les meir om Vardesenteret