Bergensforskere fant nye feil på AIRE-genet

Forskere ved Haukeland Universitetssykehus og Universitetet i Bergen har funnet at en rad mutasjoner i genet autoimmun regulator (AIRE) ga opphav til vanlige former for autoimmunitet som lavt stoffskifte (hypotyreose), autoimmun magesekkbetennelse med vitamin B12 mangel og flekkvis pigmenttap i huden (vitiligo).

Publisert 25.09.2016

​Resultatene ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Immunity  16 juni 2015, og saken ble belyst på bt.no .  

Før har man trodd at kopi av sykdomsgenet AIRE måtte være ødelagt for å få den sjeldne sykdommer autoimmunt polyendokrint syndrom type 1 (APS-1). Nå viser bergensforskerene i samarbeid med k ollegaer i Norge, Israel, Finland og England at i noen tilfeller er en mutasjon i AIRE nok for å bli syk, men da oftest med en mildere form som kommer i ungdoms- eller voksen alder som ofte påvirker individer i flere generasjoner i samme familie. 

Studien ved Klinisk institutt 2 ved UiB, Medisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus og Nasjonalt register for organspesifikke autoimmune sykdommer er ledet av professor endokrinologi Eystein S. Husebye, med postdoc Bergithe Oftedal som førsteforfatter. Det hele startet med en undersøkelse av en familie med APS-1 hos både far og flere barn. 

Da man bare fant en mutasjon gikk forskerteamet i gang med molekylære studier sammen med Jakub Abramson ved Weizmanninstituttet og fant at AIRE-proteinet som det syke genet lagde ødela funksjonen til det normale AIRE-proteinet som det friske genet koder for. Dette kalles en dominant negativ effekt. Forskerne gikk så videre og fant at en rad ulike mutasjoner i samme del av genet hadde den samme effekten. Med den informasjonen letet de etter og fant enda flere familier med slike mutasjoner både i Norge, Finland, England og Russland. Resultat fra ulike dypsekvenseringsprosjekt viste at de dominant negative AIRE-mutasjonene er relativt vanlige i befolkningen både i Norge og andre land. Det er derfor trolig at det finns mange familier med autoimmunitet av ulike slag som skyldest dominante mutasjoenr i AIRE.

Dette har mange implikasjoner. Individer i disse familiene vil trolig ha en betydelig risiko for å utvikle flere autoimmune sykdommer, og med denne kunnskapen kan disse oppdages og behandles tidlig før komplikasjoner oppstår. Leger bør være obs på at familier med stor opphopning av disse sykdommene kan ha en mild form av APS-1. 

Oppdagelsen har også gitt ny kunnskap om hvordan det normale immunsystemet fungerer. Resultatene kan føre til at forskere rundt om i verden vil oppdage liknende familier og mutasjoner både i autoimmune regulator og andre immungener.