To forskere ser på MR på skjerm. Foto

Forsking

Forsking er ei av dei fire hovudoppgåvene til sjukehuset, saman med pasientbehandling, utdanning og opplæring av pasientar og pårørande. Forskingsmiljøet ved Haukeland universitetssjukehus publiserer fleire hundre vitskapelege artiklar, og mellom 50 og 100 doktorgradar blir gjennomført årleg.

Sjå oversikt over kliniske studiar

Kliniske studiar med menneske blir også kalla utprøvande behandling for nye metodar og legemiddel. Når du deltar i studiar som pasient, får du tett oppfølging. Dette inneber fleire kontrollar, testar og prøvar enn vanleg behandling.
Meir informasjon om ulike kliniske studiar
Prøveglass og pipette. Foto

For forskarar

 • Forskingsmidlar

  Her finn du oversikt over tilgjengelege midlar til forsking.

 • Labbygget
  Forskingsfasilitetar på Haukeland

  Felles infrastruktur - meir forsking: Haukeland universitetssjukehus (HUS) og Universitetet i Bergen (UiB) tilbyr ulike kjernefasilitetar for forskarar og prosjekt.

 • innovasjon
  Innovasjon ved Haukeland universitetssjukehus

  Innovasjon dreier seg om å utvikle og innføre nye og betre produkt og tenester i og for verksemda.

Nasjonal forsknings- og innovasjonsrapport

 • Mann i oransje allværsjakke gående utenfor bygg. Foto
  26. mai 2023
  Da hepatitt C ble utryddet på Vestlandet

  Integrert behandling ser ut til å være løsningen på hepatitt C-gåten for rusmiddelavhengige som injiserer rus. Ved å gi behandlingen flettet inn sammen med legeassistert rehabilitering, fikk pasientene oppfølging og medisiner parallelt med...

 • Radiolog viser på skjerm
  26. mai 2023
  Injisering direkte i kreftsvulst er testet på mennesker

  30 prosent av de norske pasientene i denne kliniske studien opplevde betydelig reduksjon av svulsten.

 • Kvinne i hvit frakk står ved stor skjerm. Foto
  26. mai 2023
  Kontroll på tarmen med digital behandling

  Hele ti prosent av befolkningen får irritabel tarm-syndrom i løpet av livet. Ved hjelp av Mage-tarmskolen på internett, kan pasienter over hele landet nå få bedre livskvalitet og kontroll over egen hverdag.

 • Eldre kvinne sitter i stol foran vindu, ser på mann i hvitt. Foto
  1. juni 2022
  Skreddersyr brystkreftbehandling

  Med stort hell har personlig tilpasset behandling blitt testet ut på pasienter med høyrisiko brystkreft. Behandlingen gjør at mange kvinner slipper cellegift, får færre bivirkninger og trenger mindre inngripende kirurgi.

 • Gruppebilde av forskningsgruppen Bergen Cancer Imaging Research Group. Foto
  1. juni 2022
  Bruker kunstig intelligens for å bedre kreftbehandlingen

  Ved bruk av radiologiske bilder og kunstig intelligens vil overlege og professor Ingfrid Haldorsen stille korrekt diagnose og skreddersy kreftbehandlingen til hver enkelt pasient.

 • Foto av tre menn som sitter sammen på et kontor og ser på en skjerm
  1. juni 2021
  Har funnet stemmene i hodet

  Å høre stemmer i hodet er et av de mest karakteristiske symptomene ved schizofreni. Etter ti år med intens forskning har forskere i Bergen funnet det de mener er en «bryter» i hjernen som slår stemmene av og på. 

Aktuelle forskingssaker

 • 26. august 2022
  Opna nytt forskingssenter for diabetes - "PRESIS DIA"

  Eit team av nokre av dei fremste ekspertane innan faget, opprettar forskingssenter med mål om å re-klassifisere diabetes, og persontilpasse behandlinga. 

 • 1. september 2020
  Ti års oppfølging av underernæring og ernæringsbehandling

  Ti års oppfølging av underernæring og ernæringsbehandling er en database som inneholder kliniske opplysninger fra voksne pasienter innlagt ved somatiske poster i Helse Bergen på dager for Ernæringsregistreringer fra 2008-2018.

 • 12. juni 2020
  Haukeland får sitt første Senter for forskningsdrevet innovasjon

  «Centre for research-based innovation on Mobile Mental Health» blir sjukehusets første Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Senteret er eitt av 22 nye sentre som får to milliardar kroner frå Forskningsrådet.

Studiar til pasientens beste

Kliniske studiar handlar om å dokumentere effekt og sikkerheit av nye behandlingsmetodar, altså ei undersøking av korleis ein behandling verkar på menneske. Det kan vere eit nytt legemiddel, ein kirurgisk metode, spesielle diettar eller bruk av medisinsk teknisk utstyr.
Les meir om korleis ein klinisk studie går føre seg
Gruppebilde forskere med plakat hæsjtag spør oss om kliniske studier". Foto
Sist oppdatert 04.10.2023