Biskjoldbruskkjertelsvikt

Svikt i biskjoldbruskkjertelens funksjon (hypoparatyreoidisme) skyldast mangel av eller mangelfull verknad av parathyreoideahormon (PTH).

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​PTH's hovedeffekt er å øke serum. Mangel på PTH gir hypokalsemi med alt frå muskelkrampar og nerveirritasjon til generelle krampar, mental endring, pustevanskar og daud. Hypoparatyreoidisme skyldast mange ulike årsaker, og sees både isolert og som ledd i arvelege sjukdomar.​​​

Pågåande prosjekt

Ved hjelp av et nasjonalt register ønsker vi å forbedre diagnostikk, behandling og oppfølging av hypoparatyreoidisme blant annet med å utvikle nasjonale retningslinjer.
​​​​​​​Svikt i biskjoldbruskkjertelens funksjon (hypoparatyreoidisme) skyldes mangel av eller mangelfull virkning av paratyreoideahormon (PTH). PTH`s hovedeffekt er å øke serum. Mangel på PTH gir hypokalsemi med alt fra muskelkramper og nerveirritasjon til generelle kramper, mental endring, pustevansker og død. Langtidskomplikasjoner er grå stær, kalsifisering i hjerne og nyre med organskade til følge.

Hypoparatyreoidisme skyldes mange ulike årsaker, og sees både isolert og som ledd i arvelige sykdommer. Forekomst​​en er ikke kjent i Norge. Behandlingen er vanskelig og ofte ikke optimal, selv på spesialiserte sentre. Det foreligger ikke retningslinjer for behandling eller oppfølging.


Binyrehormoner ved hypoparathyreoidisme (biskjoldbruskkjertelsvikt)

Studien skal avklare om det er forstyrrelser i binyrehormonene kortisol og aldosteron ved hypoparatyreoidisme (biskjoldbruskkjertelsvikt).
​​​Det er tidligere vist at hyperparatyreoidisme (forhøyet nivå av biskjoldbruskkjertelhormon) gir forhøyelse av disse binyrehormoner. Vår hypotese er at det ved hypoparatyreodisme er så lave nivåer av kortisol og aldosteron at det har klinisk betydning. Dersom så er tilfelle vil vi avklare om det kan bedres ved PTH-behandling (paratyroideahormon).

Oppstart:      06.05.2015​
Prosjektslutt: 30.06.2016​


Kontaktinformasjon:
​Eystein Husebye
Prosjektleder
Tlf: 55 97 30 78
eystein.husebye@helse-bergen.no ​​  


Relaterte publikasjonar

Astor MC, Løvås K, Debowska A, Eriksen EF, Evang JA, Fossum C, Fougner KJ, Holte SE, LIma K, Moe RB, Myhre AG, Kemp EH, Nedrebø BG, Svartberg J, Husebye ES. Epidemiology and health related quality of life in hypoparathyroidism in Norway.  J Clin Endocrinol Metab. 2016 May. Epub ahead of print. doi: 10.1210/jc.2016-1477.

Astor MC, Løvås K, Wolff AS, Nedrebø B, Bratland E, Steen-Johnsen J, Husebye ES.Hypomagnesemia and functional hypoparathyroidism due to novel mutations in the Mg-channel TRPM6. Endocr Connect. 2015 Dec;4(4):215-22. doi: 10.1530/EC-15-0066. Epub 2015 Aug 13.


 

Sist oppdatert 28.07.2022