Epidemiologi og livskvalitet ved hypoparatyreoidisme i Norge

Hypoparatyreoidisme er en hormonmangelsykdom som fører til for lavt kalsiumnivå (hypokalsemi). Forskere ved ROAS har nå publisert en ny landsomfattende studie om denne sykdommen.

Publisert 25.09.2016
Sist oppdatert 28.07.2022

​Pasienter med hypoparatyreoidisme kan merke alt fra lette prikninger i huden til alvorlige kramper. Sykdommen behandles med tilskudd av kalsium og vitamin D, og i noen få tilfeller med biskjoldbruskkjertelhormonet PTH, som er det hormonet som mangler.

Overlege og stipendiat Marianne Astor har sammen med flere forskere tilknyttet ROAS  publisert en landsomfattende studie  om hypoparatyreoidisme i det fremste amerikanske endokrinologitidsskriftet JCEM. Her fant de i overkant av 500 personer med sykdommen, som gir en forekomst på omkring 100 per million innbyggere. Hos omtrent 2/3 skyldes tilstanden operasjon på halsen, mens 1/3 skyldes autoimmune og genetiske årsaker. En liten andel (8%) har såkalt pseudohypoparatyreodisme, hvor PTH ikke virker som det skal. Blant dem med ikke-kirurgisk årsak til hypoparatyreoidsme kjenner man bare årsaken hos 2/3 til tross for grundig utredning. 

Ved bruk av spørreskjemaene som undersøker livskvalitet (SF-36) og depresjon/angst (HADS) fant studien at personer med hypoparatyreoidisme opplever redusert livskvalitet, enda dårligere enn pasienter med Addisons sykdom. "Vi mener at det er behov for å bedre behandlingen, og jobber videre for å finne ut av dette" - Marianne Astor.