Immunrespons mot cytomegalovirus hos Addisons pasienter

Artikkelen tok for seg forholdet mellom Addisons sykdom og cytomegalovirus, som er påpekt som en mulig miljøfaktor for en rekke autoimmune sykdommer.

Publisert 25.09.2016

​Autoimmun Addisons sykdom oppstår når livsviktige hormonproduserende celler i binyrebarken brytes ned og ødelegges av kroppens egne immunceller. Pasienter med denne sykdommen er derfor avhengige av livslang hormonsupplementerende behandling. Man vet ikke hvordan sykdommen oppstår, men flere faktorer bidrar til utviklingen. 

Mye ressurser er brukt på å studere genetikken knyttet til sykdommen, men i denne studien, publisert i Journal of Translational Medicine , ønsket vi å se nærmere på om virusinfeksjoner kunne spille en rolle i sykdomsutviklingen. Mer spesifikt undersøkte vi om pasienter med Addisons sykdom har en normal immunrespons mot cytomegalovirus (CMV). CMV, som er et herpesvirus, har tidligere blitt nevnt som en mulig miljøfaktor for en rekke autoimmune sykdommer, og er også i stand til å infisere binyrebarken og forårsake binyrebarksvikt. 

Både antistoffer og såkalte T dreper celler mot CMV ble undersøkt hos Addisons pasienter og friske kontroller. Samlet sett fant vi ingen forskjeller blant pasienter og kontroller, men enkeltpasienter hadde nedsatt cellulær immunitet mot CMV. Noen pasienter viste også tegn på nylig gjennomgått primær CMV infeksjon rundt diagnose-tidspunktet for autoimmun Addisons sykdom. Det er derfor lite sannsynlig at CMV representerer en underliggende forårsakende faktor for autoimmun Addisons sykdom, men det kan ikke utelukkes at CMV infeksjoner kan være en medvirkende og utløsende faktor for endelig binyrebarksvikt hos enkelt-pasienter.