Unormal immunrespons mot normal tarmflora i APS I pasienter

En ny artikkel publisert i Journal of Immunology ser på sammenhengen mellom APS I og gastrointestinale symptomer som er vanlig for denne pasientgruppen.

Publisert 25.09.2016

Artikkelen "Anticommensal Responses Are Associated with Regulatory T Cell Defect in Autoimmune Polyendocrinopathy-Candidiasis-Ectodermal Dystrophy Patients"  er et samarbeid mellom finske forskere og ROAS. 

Autoimmun polyendokrint syndrom type I (APS I) er en unik monogen autoimmun sykdom som skyldes mutasjoner i AIRE genet. Selv om syndromet i hovedsak karakteriseres av svikt i endokrine (hormon-produserende) organer, får også en betydelig andel av pasientene gastrointestinale symptomer som kronisk diare, malabsorpsjon og autoimmun enteropati. 

I denne studien undersøkte man APS I pasienters immunresponser mot ulike mikroorganismer fra den normale bakteriefloraen i tarmen hos mennesker. Det viste seg at APS I pasientene hadde et betydelig høyere nivå av antistoffer mot mikroorganismer fra tarm (men ikke fra andre lokaliteter slik som hud eller munnhule) enn friske kontroller. Dette funnet korrelerte ikke med gastrointestinale symptomer eller autoantistoffer. Derimot fant vi en sammenheng mellom antistoffer mot mikroorganismer fra tarm og defekter blant de såkalte regulatoriske T cellene hos APS-1 pasientene. Regulatoriske T celler er viktig for å kontrollere immunresponser og for å unngå at autoimmunitet oppstår, og man vet fra før at APS-1 pasienter har defekter i disse cellene. Ved å studere biopsier kunne vi også påvise at APS-1 pasientene hadde veldig lite regulatoriske T celler tilstede i tarmen sammenlignet med friske personer.  

Disse resultatene viser at APS I pasienter har en unormal immunrespons mot normal tarmflora, og at denne immunresponsen har sammenheng med defekter i de regulatoriske T cellene. Resultatene kan også tyde på at vedvarende stimulering av immunforsvaret fra den normale tarmfloraen kan spille en rolle i de mange ulike autoimmune symptomene som opptrer ved APS I.