Et blått og grønt rektangel

Neuro-SysMed

Neuro-SysMed er et forskningssenter for klinisk behandling i nevrologi.

​Senterets visjon er å dekode de molekylære fingeravtrykkene av de alvorlige hjernesykdommene Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom, amyotrofisk lateralsklerose (ALS) og multippel sklerose (MS), og gjennom dette bane vei for presisjonsmedisin. 

Neuro-SysMed vil bruke systemmedisin-tilnærming for å overkomme to hovedbegrensninger som hindrer gjennombrudd i behandlingen av hjernesykdommer, knyttet til heterogenisitet og kompleksitet i sykdomsutviklingen.

Les mer om senteret på: www.neuro-sysmed.no

Sist oppdatert 30.04.2024