Virtuell integrering (VI)

På morgonmøta på avdeling for plastikkirurgi og brannskade, vekslast det mellom 4-6 programmer for å  rapportere og diagnostisere pasientar. Dette er utfordrande og påverkar kvaliteten på rapporteringa og diagnose av pasientane. I tillegg blir det brukt tid på å gjennomføre møter på to  stader, i gamle bygget i 2. etasje og poliklinikken i 5. etasje. Dette er tidkrevjande og lite effektivt.

Grafisk brukergrensesnitt, diagram

Dette er eit innovasjonsprosjekt ved Haukeland universitetssjukehus. Tiltaket er ikkje ein del av det ordinære behandlingstilbodet ved sjukehuset. Prosjektet fekk midlar i 2016. Last ned pdf.

Pilot – Utprøving av Visuell integrering (VI)

Hausten 2016 vert det gjennomført ein pilot for å teste VI i avdeling for plastikkirurgi. Det er installert nytt utstyr og programvare (Epsis Teambox) på møteromma for morgonmøta, også i poliklinikken i 5. etasje. Dette skal, i teorien, gje ein betre oversikt over all nødvendig informasjon og gje muligheit til å gjennomføre morgonmøta samtidig i 2. og 5. etasje.

Ønska mål for piloten

Formålet med piloten er å teste i kvar grad VI kombinert med  Microsoft Lync kan bidra til å effektivisere og auke kvaliteten på  morgonmøta.

Fakta om prosjektet

Kontakt

Overlege ved Kvinneklinikken Agnethe Lund 

e-post: agnethe.lund@helse-bergen.no

Telefon 47 936 91 805

Prosjektleiar, Seksjon for e-helse Synnøve Olset 

e-post: synnove.olset@helse-bergen.no

Telefon 47 954 09 463
Har du ein god idé?

lyspærer i papirfly på vei til idemottaket
Klikk for å sende idéer til idémottaketSist oppdatert 07.05.2018