Avtalar med private

Det er Helse Vest RHF som har driftsavtalar med private spesialistar innan somatikk og psykisk helsevern i Helse Bergens opptaksområde.

​​​​Dette er avtalar med privatpraktiserande spesialistar, sjukehus, klinikkar og rusinstitusjonar. 

Sist oppdatert 28.07.2022