Innleggelse

​Ved akutte tilstander som ikke kan vente, ring Medisinsk nødtelefon 113 

Ved andre innleggelser av pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp, ring innleggelsestelefonen på 55 97 33 36 

 • Tast 1 ved behov for ambulanse.
 • Tast 2 om det ikke er behov for ambulanse.​

Det er Dokumentasjonsavdelingen og Hospitaldrift Telefoni som besvarer telefonen ved tastevalg 2. Innleggende lege må ha innleggelsesdiagnose og aktuell avdeling klart på forhånd.

Dersom det er behov for konferering om innleggelsen må dette skje i forkant, med aktuelle vakthavende leger. Ring via sentralbord til Haukeland universitetssjukehus ​ 55 97 50 00  og Haraldsplass Diakonale sykehus  55 97 85 00 .


Avdelinger og klinikker med egne meldepunkt:

Innleggelser til følgende avdelinger har egne meldepunkt, og skal ikke meldes via innleggelsestelefonen:

Ved innleggelse ved Voss sjukehus, ta kontakt med Akuttmottak Voss sjukehus på ​56 53 35 74​Transport

Dersom det er behov for taxi må innleggende lege bestille dette selv.

Bestilling av ambualanse til pasienter som ikke har behov for øyeblikkelig hjelp​, ring  64 89 64 03.​​


OBS OBS!

Medisinsk avdeling ved Voss sjukehus har startet oppussing og asbestsanering, hovedsaklig i vestre fløy. Vi vil i perioden frem til og med uke 39 ha noe redusert kapasitet og ønskerå anmode om telefonkonferanse ved innleggelser (særlig ved tvil eller mulighet for alternative tiltak).

Innleggelser med rød respons trenger selvsagt ikke konferanse.
 
Ring medisinsk bakvakt tlf 93 25 66 86 hverdager kl 08 - 20, lørdag kl 09 - 18 og søndag kl 09 - 17
Ring medisinsk LIS2 tlf 93 25 66 87  hverdager  kl 20 - 08, lørdag kl 18-09 og søndag kl 17 - 08
 
Melding om innleggelse skal som vanlig gå til Akuttmottak Voss sjukehus på ​ 56 53 35 74og evt. AMK (ved behov for ambulanse)​.​​​Henvendelser om innleggelse ved utagering og/eller alvorlig risiko for selvmord eller andre tilstander med behov for lukket post, rettes til Psykiatrisk akuttmottak (PAM).

Henvendelser om ordinær innleggelse eller akutt poliklinisk vurderingstime rettes til det DPS (distriktspsykiatrisk senter) som pasienten geografisk hører til. (Det bes om kontakt med akuttfunksjon/-telefon) 

 • Bjørgvin DPS kl. 08.00-17.00 - 55 95 70 00 
  Gjelder for Arna og Åsane bydel i Bergen kommune og kommunene Alver, Austrheim, Fedje, Osterøy, Masfjorden, Modalen og Gulen
   
 • Kronstad DPS kl. 08.00-17.00 - 55 95 61 00 
  Gjelder for bydelene Bergenhus, Årstad og Ytrebygda i Bergen kommune.

 • Voss DPS kl. 08.00-17.00 - 56 51 40 00 
  Gjelder for kommunene Voss Herad, Vaksdal, Kvam, Eidfjord og Ulvik.

 • Betanien DPS kl. 08.00-17.00 - 55 50 73 94  
  Gjelder for bydelene Fyllingsdalen og Laksevåg i Bergen kommune. 

 • Solli DPS kl. 08.00-17.00 - ​55 61 82 00  
  Gjelder for Fana bydel i Bergen kommune og kommunene Austevoll, Bjørnafjorden og Samnanger.​

 • Øyane DPS kl. 08.00-16.00 - 56 32 66 00 
  Gjelder for kommunene Øygarden og Askøy.

 • ​​Utenfor vanlig arbeidstid (ettermiddag / kveld / natt /lørdag /søndag / helligdag)
  Alle henvendelser rettes til vakthavende psykiater på Psykiatrisk klinikk, Sandviken.
  55 95 84 85
  Vakthavende kan formidle akutt-time på DPS neste dag. 
Sist oppdatert 28.09.2023