Lærling i automasjonsfaget

Automatisering

automatiseringslærlig

Automatiseringslærlingar hos oss har varierte og spennande arbeidsdag med mange ulike tekniske anlegg og disiplinar.

I løpet av læretida vil du få opplæring og arbeide ved fleire av våre seksjonar, blant anna Transportteknisk- og Sterilteknisk seksjon i Teknisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus. Du får vera med på drift og vedlikehald av fleire ulike tekniske anlegg som for eksempel det automatiske transportanlegget, rørpost system, autoklavar osv. Det er ein del arbeid på verkstad med utbetring og opp gradering. Fagprøva vil normalt vera eit resultat av kva du har arbeida med i løpet av læretida og vera i tråd med læreplanen. 

For å søke lærlingplass i automatisering, må du ha følgjande utdanning:

Vg1 Elektrofag eller Vg1 Teknikk og industriell produksjon
Vg2 Automatisering
Vg3 Automatisering

Vi lyser ut stilling som lærling på Helse Bergen sine nettsider. Og tek inn lærling vår og haust.
Aktuelle kandidatar blir kalla inn til intervju. Læretida er normalt 1,5 år. For kandidatar som ikkje har skulegang eller har gått eit anna løp kan læretida bli lengre. Den totale læretida er det fagopplæringskontoret som fastset for kvar enkelt kandidat.

Fleirtalet av våre lærlingar har ei læretid på 1,5 år og mesteparten av opplæringa går føre seg ute i felt i sjukehuset. I tillegg må lærlingen gjennomføre E-læringskurs i hygiene, teoretiske og praktiske kurs i brannvern, FSE og hjarte- lungeredning, og varmt arbeid.
Lønn og arbeidstid følgjer gjeldande tariff.

John Ivar Rørlien, fagleg leiar
E-post:john.ivar.rorlien@helse-bergen.no
 

Sist oppdatert 30.03.2023