Lærlingar

Helse Bergen er lærebedrift innan ulike fagretningar og tilset lærlingar i både kliniske, tekniske og driftsavdelingar i sjukehuset.

Lærlinger fra fleire arbeidsområder.

Helse Bergen har lærlingar innan fleire fag.

Som lærling får du opplæring og rettleiing. Du skal også bidra med verdiskaping på arbeidsplassen i aukande grad gjennom læretida. Du får løn etter gjeldande satsar. Vi tilbyr læreplassar innan følgjande fag:

 
 
 


I læretida forventar vi at du:

  • følgjer lov- og avtaleverk og arbeidsreglement i Helse Bergen
  • møter presis på jobb, har skifta og er klar når arbeidsdagen startar
  • medverkar til å skape et godt arbeidsmiljø ved å visa god folkeskikk og normal høflegheit
  • stiller på obligatoriske kurs og lærling​samlingar
  • viser engasjement og interesse for faget
  • tek ansvar for eiga læring og arbeider systematisk fram mot fagprøve
  • er audmjuk for kollegaer og andre lærlingar når det gjeld kunnskap og erfaringar
  • tek initiativ og tilbyr deg å hjelpa
  • gjer beskjed til næraste leiar om du er sjuk og ikkje kan møte på jobb


Sist oppdatert 05.03.2024