Lærling i Finmekanikarfaget

Finmekanikk

Bord finmekanikk verktøy

Medisinsk-teknisk avdeling har ansvar for service og reparasjon av alt utstyr som nyttas i pasientdiagnostisering og behandling ved Haukeland universitetssjukehus. 
Lærling i Finmekanikarfaget er ein naturleg del av drifta og får god kunnskap og erfaring i oppgåver som handlar om utvikling, prototyping og tilverking av utstyr.

For å vera aktuell som søkjar, må du ha følgjande utdanning:
Vg1 Teknikk og industriell produksjon
Vg2 Industriteknologi
Søknad sendast via Vigo.no og avdelinga tek inn ein ny lærling kvart anna år.

Som lærling arbeider du vanleg dagtid.
Du har rett på ferie som andre tilsette.

Fagleg leiar
Rolf Arne Haakonsen
E-post: rolf.arne.haakonsen@helse-bergen.no


Sist oppdatert 07.11.2022