Student som skal i praksis på Haukeland

I Helse Bergen tilbyr vi praksisplassar til studentar innan ulike fag. Dei to største gruppene er medisin- og sjukepleiestudentar.

Som student i ordinært studieløp ved Universitet i Bergen, VID eller Høgskulen på Vestlandet, får du tildelt praksisplass gjennom skulen. 

 
Skulen bestiller og IT-tilgangar til praksisperioden. 

 

Dette må du gjere for å gjennomføre praksis hos oss:​

Medisinstudentar

​1. Du må gjennomføre følgjande e-læringskurs:

 • Brannvern teoretisk del
 • Smittevern: Handhygiene
 • Informasjonssikkerheit
 • Dips kurs, sjå info i Læringsportalen 
 • MEONA: Grunnkurs del 1 - Grunnleggende funksjonalitet
 • Meldekultur

​Slik gjer du det:

 • Gå til Læringsportalen
 • Registrer deg
  • Fyll inn fødselsnummer
  • Velg organisasjon «Helse Bergen - tilgang for eksterne brukere»

 2. Etter at e-læringskursa er gjennomført, får du ein link frå skulen din til Webcruiter der du må «søke» om praksisplass. Hugs å legge inn fødselsnummeret ditt (11 siffer) og mobilnummer for å få IT- tilganga​r i praksisen din. Det er viktig at du registrerer deg innan gitt frist.

3. Når Helse Bergen har registrert deg som student, mottar du brukarnamn på e-post (den same som du registrert deg med i Webcruiter). Passord mottar du på SMS ved praksistart. Brukarnamnet er det same gjennom heile din praksistid i Helse Bergen. Passordet må fornyast etter 90 dagar.  

​4. Når du har motteke brukarnamn, kan du kan hente personleg ID-kort hos Drift/teknisk kundesenter på Haukeland universitetetssjukehus.​​

 • ​​Gjennomføre DIPS e-læringskurs i Læringsportalen. Kursa er lista opp under «Info». Ring IKT Kundesenter 55 97 65 40 dersom du får problmar med å logge på Læringsportalen.

Skulen søker om IT-tilgangar.

Brukarnamnet er det same som tidlegare. Dersom det er meir enn 90 dagar sidan passordet blei brukt må du bestille nytt passord ved å ringe Kundesenteret på telefon
55 97 65 40, dei vil sende deg nytt passord på SMS.

Studentar som har eit tilsettingsforhold i Helse Vest skal nytte same brukarnamn og passord som dei gjer på jobb. Du må då hugse å velje rett rolle når du loggar på i DIPS.

DIPS: Hugs å velg rett rolle når du loggar inn i DIPS. 

 

Problem med å logge på PC, DIPS, Læringsportal eller anna:

 • ​Ring IKT Ku​ndesenteret på telefon 55 97 65 40
 • Hugs å opplyse om at du er student

Sjukepleiestudentar​​

​Rolle og oppgavefordeling i forbindelse med praksis​

​1. Du må gjennomføre følgjande e-læringskurs:

 • ​Brannvern teoretisk del
 • Smittevern: Handhygiene
 • Informasjonssikkerheit
 • Dips kurs, sjå info i Læringsportalen.
 • MEONA: Grunnkurs del 1 - Grunnleggende funksjonalitet
 • Meldekultur

​Slik gjer du det:

 • Gå til Læringsportalen
 • Registrer deg
  • Fyll inn fødselsnummer
  • Velg organisasjon «Helse Bergen - tilgang for eksterne brukere»

 
2. Etter at e-læringskursa er gjennomført får du ein link frå skulen din til Webcruiter der du må «søka» om praksisplass. Hugs å legge inn fødselsnummeret ditt (11 siffer) og mobilnummer for å få IT- tilgangar i praksisen din. Det er viktig at du registrerer deg innan gitt frist.

 
3. Når Helse Bergen har registrert deg som student, får du brukarnamn tilsendt på e-post (den same som du registrert deg med i Webcruiter). Passord mottar du på SMS ved praksistart. Brukarnamn er det same gjennom heile din praksistid i Helse Bergen. Passordet må fornyast etter 90 dagar.

Gjennomføre Meona e-læringskurs i  Læringsportalen. Kursa er lista opp under «Info». 
Meona kursa må gjennomførast på ein sjukehus PC, på grunn av tilgangar til it systema. Meona kursa er laga slik at dei hugsar kor du sluttar, slik at du kan gjere det innimellom andre oppgåver i praksis. 
Ring IKT Kundesenter 55 97 65 40 dersom du får problmar med å logge på Læringsportalen.​ 

Skulen søker om IT-tilgangar.

Brukarnamnet er det same som tidlegare. Dersom det er meir enn 90 dagar sidan passordet blei brukt, må du bestille nytt passord ved å ringe Helse Vest IKT sitt kundesenter på telefon 55 97 65 40 , dei vil sende nytt passord på SMS.

Studentar som har eit tilsettingsforhold i Helse Vest skal nytte same brukarnamn og passord som dei gjer på jobb. Du må då hugse å velje rett rolle når du loggar på i DIPS.


 
DIPS: Hugs å velg rett rolle når du loggar inn i DIPS.

 

Problem med å logge på PC, DIPS, Læringsportal eller anna

:

 • ​Ring Helse Vest IKT sitt ku​ndesenter på telefon: 55 97 65 40
 • Hugs å opplyse om at du er student

​Sjukepleiare i videreutdanning​

 • Brannvern teoretisk del
 • Smittevern: Handhygiene
 • Informasjonssikkerheit
 • MEONA: Grunnkurs del 1 - Grunnleggende funksjonalitet
 • Meldekultur

​Slik gjer du det:

 • Gå til Læringsportalen
 • Registrer deg
  • Fyll inn fødselsnummer
  • Velg organisasjon «Helse Bergen - tilgang for eksterne brukere»
2. Etter at e-læringskursa er gjennomført får du ein link frå skulen din til Webcruiter der du må «søka» om praksisplass. Hugs å legge inn fødselsnummeret ditt (11 siffer) og mobilnummer for å få IT- tilgangar i praksisen din. Det er viktig at du registrerer deg innan gitt frist. Dette gjeld også for deg som er ansatt hos Helse Bergen men, som ikkje har ei utdanningsstilling.

3. Når Helse Bergen har registrert deg som student, mottar du brukarnamn på e-post (den same som du registrert deg med i Webcruiter). Passord mottar du på SMS ved praksistart. Brukarnamn er det same gjennom heile din praksistid i Helse Bergen. Passordet må fornyast etter 90 dagar.
 
4. Du kan hente personlig ID kort hos Drift/teknisk på Haukeland sjukehus, når du har motteke brukarnamn. ​

Studentar som allereie er tilsett og har ein utdanningsstilling hjå oss, skal bruke same brukarnamn og passord som dei gjer på jobb. Dei må då hugse å velje rett rolle når ein loggar på i DIPS.

Alle som er tilsett hjå oss må gjennomfør nokre obligatoriske e-læringskurs. Dersom det er lengje sida eller du ikkje har gjennomførd dei tidigare må du gjere det no. Kursa finn du i Læringsportalen

Følgjande e-læringskurs er obligatorisk for alle:

 
 • Brannvern teoretisk del
 • Smittevern: Håndhygiene
 • Informasjonssikkerhet
 • Meldekultur
 • Om du ikkje har brukt Meona tidlegare anbefaler vi at du også tar MEONA: Grunnkurs del 1 - Grunnleggende funksjonalitet

Dei som manglar eit personleg ID-kort/adgangskort kan hente dette hos Drift/teknisk kundesenter på Haukeland universitetssjukehus når ein har fått brukarnamn. ​

Vedrørende problem med ID-kort/adgangskort, kontakt Drift/teknisk kundesenter på telefon 55 97 71 00  eller e-post 77100@helse-bergen.no

Helse Vest IKT sitt kundesenter, telefon 55 97 65 40 , kan hjelpe deg om du har problem med PC, DIPS, ICIP, ORBIT og Læringsportal. Dei kan også hjelpe med nytt passord på SMS. Hugs å opplyse at du er student​

DIPS: Hugs å velg rett rolle når du loggar inn i DIPS.

 

 

​Andre studentar

Dette må du gjere før du skal i praksis første gang:

1. Du må gjennomføre følgjande e-læringskurs:

 
 • Brannvern teoretisk del
 • Smittevern: Handhygiene
 • Informasjonssikkerheit
 • MEONA: Grunnkurs del 1 - Grunnleggende funksjonalitet
 • DIPS Arena: Grunnkurs postpersonell psykisk helsevern og rus
 • Meldekultur

​Slik gjer du det:

 • Gå til Læringsportalen
 • Registrer deg
  • Fyll inn fødselsnummer
  • Velg organisasjon «Helse Bergen - tilgang for eksterne brukere»

 
2. Etter at e-læringskursa er gjennomført, får du ein link frå skulen din til Webcruiter der du må «søka» om praksisplass. Hugs å legge inn fødselsnummeret ditt (11 siffer) og mobilnummer for å få IT- tilgangar i praksisen din. Det er viktig at du registrerer deg innan gitt frist.
 
3. Når Helse Bergen har registrert deg som student, mottar du brukarnamn på e-post (den same som du registrert deg med i Webcruiter). Passord mottar du på SMS ved praksistart. Brukarnamn er det same gjennom heile din praksistid i Helse Bergen. Passordet må fornyast etter 90 dagar.  
 
4. Du kan hente personleg ID-kort hos Drift/teknisk kundesenter på Haukeland universitetssjukehus, når du har fått brukarnamn. 

 

Dette må du gjere dersom du har vore i praksis tidlegare:


 
 • ​Skulen søker om IT-tilgangar.
 • Brukarnamnet er det same som tidlegare. Dersom det er meir enn 90 dagar sidan passordet vart nytta må du bestille nytt passord ved å ringe Drift/teknisk kundesenter på telefon ​55 97 65 40, dei vil sende nytt passord på SMS.
 • Studentar som har eit tilsettingsforhold i Helse Vest skal bruke same brukarnamn og passord som dei gjer på jobb. Du må då hugse å velje rett rolle når du loggar på i DIPS.​

Dette må du gjere før du skal i praksis:


 
​1. Du må gjennomføre følgjande e-læringskurs:
 • Brannvern teoretisk del
 • Smittevern: Handhygiene
 • Informasjonssikkerheit
 • Meldekultur

​Slik gjer du det:

 • Gå til Læringsportalen
 • Registrer deg
  • Fyll inn fødselsnummer
  • Velg organisasjon «Helse Bergen - tilgang for eksterne brukere»

2. Etter at e-læringskursa er gjennomført, får du ein link frå skulen din til Webcruiter der du må «søka» om praksisplass. Hugs å legge inn fødselsnummeret ditt (11 siffer) og mobilnummer for å få IT- tilgangar i praksisen din. Det er viktig at du registrerer deg innan gitt frist.

3. Når Helse Bergen har registrert deg som student, mottar du brukarnamn på e-post (den same som du registrert deg med i Webcruiter). Passord mottar du på SMS ved praksistart. Brukarnamn er det same gjennom heile din praksistid i Helse Bergen. Passordet må fornyast etter 90 dagar.  

 

Dette må du gjere dersom du er ansatt i eit fortak som nyttar Helse Vest IKT:​

 • Gjennomføre obligatorisk e-læringkurs. Kursa er obligatoriske for både tilsette og studentar, dei skal oppdaterast jamleg. Sjå Kompetanseportalen om du må oppdatere dine.  Tilsette har ein konto i Læringsportalen frå før og må logge inn i Læringsportalen på en sjukehus-PC. 
 • Skulen søker om IT-tilgangar.
 • ​Studentar som har eit tilsetjingsforhold i Helse Vest skal bruke same brukarnamn og passord som dei gjer på jobb. Dette må du gjere før du skal i praksis første gang:


 
1. Du må gjennomføre følgjande e-læringskurs:

 
 • Brannvern teoretisk del
 • Smittevern: Handhygiene
 • Informasjonssikkerheit
 • Velkommen til praksisstudier på HUS (må opnast i Internet Explorer)
 • DIPS Arena: Grunnkurs postpersonell somatikk
 • Meldekultur

Slik gjer du det:


 
2. Etter at e-læringskursa er gjennomført, får du ein link frå skulen din til Webcruiter der du må «søka» om praksisplass. Hugs å legge inn fødselsnummeret ditt (11 siffer) og mobilnummer for å få IT- tilgangar i praksisen din. Det er viktig at du registrerer deg innan gitt frist.
 
3. Når Helse Bergen har registrert deg som student, får du brukarnamn på e-post (den same som du registrert deg med i Webcruiter). Passord mottar du på SMS ved praksistart. Brukarnamn er det same gjennom heile din praksistid i Helse Bergen. Passordet må fornyast etter 90 dagar.

 

Dette må du gjere dersom du har vore i praksis tidlegare:

 • ​Skulen søker om IT-tilgangar.
 • Brukarnamnet er det same som tidlegare. Dersom det er meir enn 90 dagar sidan passordet vart nytta må du bestille nytt passord ved å ringe Helse Vest IKT sitt kundesenter på telefon  55 97 65 40, dei vil sende nytt passord på SMS. 
 • Studentar som har eit tilsettingsforhold i Helse Vest skal nytte same brukarnamn og passord som dei gjer på jobb. Du må då hugse å velje rett rolle når du loggar på i DIPS.

Før praksis første gang

1. Du må gjennomføre følgjande e-læringskurs:
 • Brannvern teoretisk del
 • Smittevern: Handhygiene
 • Informasjonssikkerheit
 • Bliksund EWA – sluttbrukerkurs
 • Meldekultur
Slik gjer du det:
 • Gå til Læringsportalen
 • Registrer deg
  • ​Fyll inn fødselsnummer
  • Velg organisasjon «Helse Bergen - tilgang for eksterne brukere»
Les meir korleis du registrerer deg og gjennomfører kursa

2. Etter at e-læringskursa er gjennomført får du ein link frå skulen din til Webcruiter der du må «søka» om praksisplass. Hugs å legge inn fødselsnummeret ditt (11 siffer) og mobilnummer for å få IT- tilgangar i praksisen din. Det er viktig at du registrerer deg innan gitt frist.

3. Når Helse Bergen har registrert deg som student, får du brukarnamn tilsendt på e-post (den same som du registrert deg med i Webcruiter). Passord mottar du på SMS ved praksistart. Brukarnamn er det same gjennom heile din praksistid i Helse Bergen. Passordet må fornyast etter 90 dagar.»
​​

Dette må du gjere før du skal i praksis:


 
1. Du må gjennomføre følgjande e-læringskurs:

 
 • Brannvern teoretisk del
 • Smittevern: Handhygiene
 • Informasjonssikkerheit
 • Meldekultur
 • DIPS-kurs dersom du skal ha DIPS-tilgang: 
  • Poliklinikk: ​​DIPS Arena : Sluttbrukerkurs behandler SO
  • Sengepost: DIPS Arena : Sluttbrukerkurs sengepostpersonell SO

Slik gjer du det:​


 
2. Etter at e-læringskursa er gjennomført, får du ein link frå skulen din til Webcruiter der du må «søka» om praksisplass. Hugs å legge inn fødselsnummeret ditt (11 siffer) og mobilnummer for å få IT- tilgangar i praksisen din. Det er viktig at du registrerer deg innan gitt frist.

3. Når Helse Bergen har registrert deg som student, får du brukarnamn på e-post (den same som du registrert deg med i Webcruiter). Passord mottar du på SMS ved praksistart. Brukarnamn er det same gjennom heile din praksistid i Helse Bergen. Passordet må fornyast etter 90 dagar.  

 


 
DIPS: Hugs å velg rett rolle når du loggar inn i DIPS. 

 

Problem med å logge på PC, DIPS, Læringsportal eller anna:

 • ​Ring Helse Vest IKT sitt ku​ndesenteret på telefon  55 97 65 40
 • Hugs å opplyse om at du er student.​

Viktig infomasjon til alle studentar

Signering av teieerklæring blir organisert ved den enkelte skule.

Sjukehuset krev MRSA- og TBC-testing. Sjekk skulens interne rutinar for testing.

Når Helse Bergen har registrert deg som student mottek du brukarnamn på e-post (den same som du registrert deg med i Webcruiter). Passord mottek du på SMS ved praksistart. Brukarnamnet er det same gjennom heile din praksistid i Helse Bergen. Passordet må fornyes etter 90 dager.

Dersom du er tilsett i eit føretak som nyttar Helse Vest IKT, må du bruke same brukarnamn og passord som du gjer på jobb.

 

Har du gløymt brukarnamnet ditt?

 1. ​Finn ein som kan logge på ein sjukehus-PC. Alle med tilgang til ein sjukehus-PC kan finne brukernamn i Samlepunktet.
 2. Logg på ein sjukehus-PC og opne ein nettleser. Søk opp Samlepunktet på Innsiden. Eller gå rett til Samlepunktet: http://samlepunktet.ihelse.net
 3. Søk opp namnet til den som manglar brukarnamn

​Nytt passord

Nytt passordet kan du setje sjølv når du loggar på ein sjukehus-PC. Dersom du treng hjelp med nytt passord må du ringe Helse Vest IKT sitt kundesenter på  55 97 65 40 .

Når du snakkar med Helse Vest IKT Kundesenter treng du brukarnamn i Helse Bergen og du må opplyse om at du er student.

Nokre studentar får personlege adgangskort. Dette gjeld kun legestudentar, psykologistudentar, bioingeniørstudentar og sjukepleiar i vidareutdanning. Dersom du er ein av desse, alle punkta over vere gjennomført før du hentar kortet ditt hos Drift/teknisk kundesenter.

Om du har problemar med å logge på PC, DIPS, Læringsportal eller anna: Ring Helse Vest IKT Kundesenter på telefon: 55 97 65 40 . Hugs å opplyse om at du er student.

 

Praktisk informasjon

 
IT-problem?

 
DIPS: hugs å velg rett rolle når du loggar inn i DIPS. 

Problem med å logge på PC, DIPS, Læringsportal eller anna:

 • ​Ring IKT Kundesenteret på telefon:  55 97 65 40
 • Hugs å opplyse om at du er student​​​
Sist oppdatert 05.10.2023