Arvelig brystkreft: Cellegift gitt i kombinasjon med PARP-hemmer hos pasienter

Vi finner ut om PARP-hemmeren veliparib i kombinasjon med cellegift forbedrer effekten av cellegift hos pasienter med arvelig brystkreft.

Om studien

Vi studerer et behandlingsprinsipp for pasienter med arvelig brystkreft (mutasjon i BRCA1 eller BRCA2) som går ut på å kombinere bruk av cellegift med en såkalt PARP hemmer.

Ved arvelig brystkreft er evnen til å reparere genskader svekket. Dette kan utnyttes ved at vi påfører en genskade i kreftcellene med cellegift, for deretter forhindre genreparasjonen ved å benytte en PARP hemmer som hindrer effektiv reparasjon av skadene i arvestoffet. I denne studien kombinerer vi PARP hemmeren veliparib med cellegiften karboplatin og paclitaxel.

Studien er initiert av legemiddelfirmaet AbbVie.

Les meir om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltaking

Rekrutteringa er avslutta

Kven kan delta?

Menn eller kvinner over 18 år med BRCA assosiert brystkreft som enten er HER2 negativ og metastatisk eller lokalavansert sykdom som ikke kan opereres kan inngå i denne studien.

Hvis du har blitt behandlet med mer enn 2 cellegiftkurer eller har fått tilbakefall av sykdommen innen 12 måneder etter avsluttet behandling med visse typer cellegift, kan du ikke inkluderes i studien.  Pasienter som har hjernemetastaser kan heller ikke inkluderes i studien.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Kva inneber studien?

Vi planlegger å inkludere ca. 500 pasienter i denne studien internasjonalt. Du vil enten bli behandlet med veliparib i tillegg til karboplatin og paclitaxel, eller placebo i tillegg til cellegift. Hverken legen eller pasienten vil vite om det er veliparib eller placebo i kapslene.

Kontaktinformasjon

Studien foregår ved Haukeland universitetssjukehus. 

Deler av behandlingen kan bli gitt ved Stavanger universitetssjukehus.

Samarbeidspartnarar

Samarbeid med

  • Helse Bergen