En randomisert kontrollert studie av digital behandling for irritabel tarmsyndrom

I denne randomiserte kontrollerte studien skal vi identifisere hvilke form for digital behandling i Mage-tarmskolen som har mest effekt ved IBS, og om forskjellige former for digital behandling ved IBS har mer effekt på symptomer og livskvalitet enn digital pasientopplæring.

Om studien

Som deltager i studien vil du bli randomisert til en av fire grupper. Alle deltakere vil få en form for digital behandling gjennom Mage-tarmskolen som er Norges første opplæring -og behandlingsprogram via internett for pasienter med IBS.

Innholdet i behandlingen vil bestå av ulike moduler i Mage-tarmskolen og vil variere avhengig av hvilken gruppe du blir randomisert til. Kombinasjonen av disse modulene er forskjellen på gruppene. Kontrollgruppen vil også få tilgang til et begrenset utvalg av modulene. Alle gruppene vil ha mulighet for oppfølging av klinisk ernæringsfysiolog underveis. Når studien er ferdig, vil alle deltagere få tilbud om full digital behandling i Mage-tarmskolen.

Studien varer i 6 måneder og opplegget er laget av spesialister innen gastroenterologi, manuellterapi/fysioterapi, psykiatri/psykosomatikk og klinisk ernæring. Innholdet er en sammensetting av tekst, film, videosnutter og bilder.

Hele den elektroniske plattformen er utviklet av Seksjon for eHelse i Helse Bergen. Når du logger deg på bruker du høyeste sikkerhetsnivå 4, for eksempel bankbrikken din (BANK-ID), slik at all helseinformasjon utveksles på en trygg måte. I prosjektet vil vi innhente og registrere opplysninger om deg. Dette innebærer data som alder, kjønn, hvor i landet du bor og tilhørende helseregion, opplysninger om tidligere prosedyrer og sykehusbesøk, tilleggsplager, tilfredshet og nytteverdi av helsetilbudet, samt spørreskjemabesvarelser ved oppstart, 3 og 6 måneder.

Les meir om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltaking

Studien er open for rekruttering frå 01.11.2023 fram til 12.12.2025

Kven kan delta?

For at du skal bli vurdert som deltakar i ein klinisk studie, må du passe inn i dei kriteria som forskarane har sett for å velje ut pasientar til studiane sine:

Inklusjonskriterier:

  • Diagnosen irritabel tarm (IBS) gitt av lege
  • Alder mellom 18 og 70 år  
  • Hvis ≥ 55 år: koloskopi uten funn de siste fem år
  • BankID og tilgang til tablet, PC eller smarttelefon

Eksklusjonskriterier: 

  • Gravid eller planlagt graviditet de neste seks måneder
  • Andre sykdommer nå eller tidligere: endometriose, polycystisk ovariesyndrom (PCOS), diabetes, ondartet sykdom, cøliaki, inflammatoriske tarmsykdommer, alvorlig psykisk sykdom, overforbruk av alkohol eller illegale rusmidler, divertikulitt, tarmslyng, omfattende kirurgi i mage eller tarm
  • Ingen «røde flagg» symptomer: gjentakende episoder med ekstrem nattesvette som gir vått nattøy/sengetøy, ufrivillig vekttap ≥ 4,5 kg eller 5 % av din vanlige vekt, blod i avføringen (kjente årsaker kan eksempelvis være hemoroider)

Pasienten må være diagnostisert med irritabel tarm (IBS) og oppfylle inklusjons- og eksklusjonskriterier som beskrevet over. 

For å være med i studien er det visse kriterier som må oppfylles.

Meld din interesse ved å fylle ut skjemaet på denne nettsiden 

Kva inneber studien?

Ved å delta i studien gir du Helse Bergen muligheten til å evaluere hvilke elementer av Mage-tarmskolen som har effekt ved digital behandling av IBS, samt hjelpe oss med å forbedre funksjonaliteten av helsetilbudet slik at vi kan tilpasse den enkeltes pasients behov på en best mulig måte.

Studien involverer ingen ekstra undersøkelser som innebærer ubehag eller risiko. Alle som deltar i studien får tilbud om tilgang til full Mage-tarmskole etter deltagelse. 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål til prosjektet?

Kontakt doktorgradsstipendiat og klinisk ernæringsfysiolog Camilla Thuen

Epost: digibs@helse-bergen.no