Sarkom: Redusert dose ved preoperativ strålebehandling ved myxoid liposarkom

Målet med studien er å undersøke om man kan oppnå det samme gode resultatet for lokal sykdomskontroll med strålebehandling gitt før operasjon ved å redusere den totale stråledosen og antall strålebehandlinger fra 25 til 18.

Om studien

I tillegg vil studien undersøke om reduksjon i total stråledose og antall strålebehandlinger, vil kunne redusere risikoen for forsinket sårtilheling etter kirurgi, samt redusere senbivirkninger av strålebehandlingen.

Les meir om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltaking

Studien er open for rekruttering frå 15.05.2017 fram til 01.01.2025

Kven kan delta?

Inklusjonskriterier

 1. Alder ≥ 18 år
 2. Biopsiverifisert myxoid liposarkom i tilfeller av:
  A. Primærsvulst uten spredning
  B. Begrenset antall metastaser som kan strålebehandles
 3. Godt funksjonsnivå (ECOG funksjonsklasse 0-2) 
 4. Fysisk og psykisk i stand til å gjennomføre strålebehandling og operasjon
 5. Skriftlig informert samtykke

Eksklusjonskriterier

 1. Tidligere strålebehandling til aktuelle område
 2. Blodfortynnende medisiner
 3. Graviditet

Henvisning er nødvendig fra behandlende lege dersom pasienten tilhører institusjoner utenfor Haukeland universitetssjukehus eller Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet.

Kva inneber studien?

Behandlingen skiller seg lite fra standard behandling utover redusert stråledose. Kontroller underveis og oppfølging etter behandling følger avdelingens faste rutiner.

Alle deltagere er dekket av sykehusets generelle forsikring og vil få dekket reiseutgifter på vanlig måte.

Sted hvor studien gjennomføres

 • Haukeland universitetssjukehus
 • Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

Kontaktinformasjon

Pasienter kan kontakte nasjonal utprøver ved prosjektleder Nina Louise Jebsen på e-post for informasjon:

nina.louise.jebsen@helse-bergen.no

Samarbeidspartnarar

Samarbeid med

 • Helse Bergen
 • Oslo universitetssykehus