Henvisningsrutiner

Her finner du fremgangsmåte for å sende henvisninger til de ulike tjenestene ved Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer tilknyttet Medisinsk klinikk, Seksjon for fordøyelsessjukdommar, Haukeland Universitetssjukehus.

Funksjonelle mage-tarmsykdommer har økt betydelig i prevalens og utgjør inntil 30-40 % av arbeidsmengden innen spesialiteten fordøyelsessykdommer. Sykdomskomplekset innebærer ofte betydelig tap i livskvalitet og yrkesaktivitet, samt at forbruket av helsetjenester er stort. Kunnskapssvikt blant helsepersonell og pasienter kan være et problem.

Pasienter med funksjonelle mage-tarmsykdommer skal motta riktig diagnose raskere, få raskere tilgang til kvalitetssikret informasjon om egen tilstand, og motta tilbud om opplæring og veiledning i egen helsetilstand uavhengig av helseregional tilknytning. Et sentralt mål for kompetansetjenesten er at den understøtter lokal pasientbehandling.

Resultatmålet med IBS-skolen er at pasientene som kurses skal oppleve økt kunnskap og forståelse av sin tilstand. Målet er at pasienten skal bli "skipper på egen skute", og selv i større grad klare å leve med og håndtere sine plager. Alt tyder på at dette gir bedre mestring, bedre livskvalitet og at sekundær helseangst kan reduseres, med et redusert forbruk av helsetjenester. Overordnet mål er at aktiv yrkesdeltakelse vil øke og faren for medikamentavhengighet reduseres. 

Her kan du lese mer om IBS-skolen og hvor det tilbys ulike ​IBS-kurs 

Her finner du mer informasjon om kurstilbudene ved LMS​

​Henvisningsskjema ved ønske om IBS-skole ved Helse Bergen ​

Mage-tarmskolen er et helsetilbud på nett hvor pasienter diagnostisert med IBS får tilgang til et  behandlingsprogram basert på videosnutter, bilder og tekst. Programmet inneholder 5 moduler som er utarbeidet av gastroenterolog, manuellterapeut (fysioterapeut), psykiater og klinisk ernæringsfysiolog. Kurset tillater trygg elektronisk kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell (sikkerhetsnivå 4 - f.eks BankID).

Her kan du lese mer om MT-skolen på internett

Henvisningen sendes til: 

Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Medisinsk klinikk
Seksjon for fordøyelsessjukdommar 
Postboks 1400
5021 BERGEN

Henvisningen merkes med «Nettkurs»

Sist oppdatert 09.06.2023