Mage-tarmskolen

Her kan du lese mer om vårt digitale behandlingsprogram for pasienter diagnostisert med irritabel tarm-syndrom (IBS). Dette er et behandlingstilbud som kan føre til en betydelig reduksjon i IBS symptomenes alvorlighetsgrad og gi økt livskvalitet hos dem som investerer tid i programmet.

Logo mage-tarmskolen på internett. Blå  menneskefigur med nøkkelhull på magen og nøkkel i hånden. Illustrasjon.

 

MT-skolen er et behandlingsprogram som består av fem moduler basert på tekst, bilder, videoer og lydfiler. Modulene er utarbeidet av ulike fagpersoner; gastroenterolog, gastrosykepleier, manuellterapeut (fysioterapeut), psykiater og klinisk ernæringsfysiolog. 

Det er ment som hjelp til selvhjelp der man lærer mer om sykdommen, og får verktøy til hvordan man kan leve best mulig med den. Målet er å bli tryggere på egen sykdom, oppnå symptomlindring, samt bedring av livskvalitet, og en hverdag som blir styrt av en selv og ikke av sykdommen. Man vil ha tilgang til MT-skolen i 6 måneder og kan jobbe med innholdet i eget tempo.  

Se introduksjon til Mag​​​​​e-tarmskolen (varighet 3:22)

 

Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon, nettsted
De ulike modulene i MT-skolen

 

Behandlingstilbudet kan passe​ for dem som: 

  • har fått diagnosen IBS og er over 18 år
  • ​kan benytte BANK-ID
  • kan forstå og lese norsk
  • er motivert til egeninnsats og livsstilsendring​
  • ønsker å benytte et digitalt behandlingstilbud 

Vi anbefaler ikke MT-skolen for pasienter med aktiv spiseforstyrrelse. Personer som ikke ønsker digital behandling kan få tilbud om fysisk IBS-kurs

Mage-tarmskolen er per i dag et tilbud for pasienter tilhørende Helse-Vest. Vi jobber for at det skal kunne bli et nasjonalt tilbud.

 

Henvisning og tildeling av tilgang

For å få tilgang til skolen er det nøvendig med henvis​ning fra lege til Seksjon for fordøyelsessjukdommar ved Helse Bergen. Når denne er behandlet får man innkalling til et obligatorisk digitalt informasjonsmøte med varighet 30 minutter. I etterkant av møtet får man sms med lenke til pålogging og tilgang som varer i 6 måneder. 

Før man starter på innholdet i behandlingsprogrammet må man svare på spørreskjema om symptomer og livskvalitet relatert til IBS, og skjemaene vil gjentas etter tre måneder og seks måneder. Resultater fra spørreskjema vil bli sendt i brev til fastlege. Klinisk ernæringsfysiolog vil via en meldingsfunksjon i programmet være tilgjengelig for spørsmål og svar om kostbehandling ved IBS (sikkerhetsnivå 4 - BankID). 

Les mer om henvisning og finn sjekkliste for henvisning her

Modul 1: Kroppen og mage-tarmsystemet

I denne første modulen får pasienten en innføring i hva IBS er, hvordan det diagnostiseres og hva som forårsaker det. Pasienten vil også lære om hvordan fordøyelsessystemet fungerer og reguleres, og om hvordan funksjonen i fordøyelsessystemet kan være forstyrret hos personer med IBS, selv om alle undersøkelser viser at kroppen er frisk og alle prøver er normale. 

Modul 2: Kroppsholdning og pusteteknikk

I denne modulen ser vi på sammenhengen mellom IBS og muskel- og skjelettplager. Mange med IBS kan ha et "hyperaktivt" nervesystem som kan gi smerte og fysiske feiltilpasninger. Her kan en fysioterapeut være til hjelp. Pasienten får først en innføring i smertefysiologi og hvordan nervesystemet fungerer. Til slutt er det en praktisk del med nyttige øvelser for personer med IBS. Modulen vil gi pasienten forståelse for hvordan langvarig smerte oppstår og hvorfor den ofte vedvarer, samt hvordan man selv kan påvirke den. 

Modul 3: Kost- og livsstilsråd

Det finnes ingen mirakelkur mot IBS, men mange opplever bedring ved å følge noen generelle råd. I denne modulen ser vi på livsstilsråd som er forskningsmessig vist å bedre symptomer hos personer med IBS. Det anbefales å følge disse rådene før man eventuelt kutter ut matvarer eller følger strenge dietter. 

Modul 4: ​Livsmestring

Opplever pasienten at sykdommen tar for stor plass i livet sitt? Har hun eller han slitsomme tanker, følelser, tilpasninger og symptomer som det brukes for mye tid på? Ville livet vært annerledes dersom disse delene ikke tok så stor plass? Ville hun eller han prioritert annerledes? Dersom svaret er ja på flere av disse spørsmålene, vil denne modulen være spesielt relevant. 

Modul 5: Kostbehandling 

Dersom pasienten ikke har fått tilstrekkelig symptomlindring etter å ha forsøkt generelle kostråd og øvelser fra modulene hun eller han har vært gjennom, kan det være nyttig å forsøke lav FODMAP-dietten. Dette er en kostbehandling som ca 2/3 av personer med IBS opplever at gir symptomlindring. I denne delen vil pasienten få en innføring i lav FODMAP-dietten både i teori og praksis. 

Mage-tarmskolen (MT-skolen) er Haukeland Universitetssjukehus sitt første digitale behandlingstilbud på internett innen somatikken. Prosjektet er en del av Helse Bergens Senter for Forskningsdrevet Innovasjon "For Helse".

Visjonen for prosjektet er å kunne gi alle pasienter et likeverdig tilbud med kvalitetssikret informasjon om å leve med IBS, uavhengig av bosted.  Det er ikke alle som har et tilbud om fysisk IBS-skole i nærheten, og der det finnes kan det i tillegg være et begrenset tilbud med tanke på kapasitet. På bakgrunn av dette ble prosjektet Mage-tarmskolen på internett startet.​ Målet vårt er å implementere Mage-tarmskolen i klinisk drift med nasjonal dekning ila 2025. ​

Det blir også samlet inn forskni​ngsdata for å forbedre både innhold og mulige helseeffekter. Vi skal bygge opp et dokumentasjonssystem som samler nasjonale pasientrapporterte data via MT-skolen i et kvalitetsregister. Målet er å kartlegge behandling, symptomer og livskvalitet hos pasienter med funksjonelle mage-tarmsykdommer slik at vi kan tilrettelegge for hensiktsmessig behandling og bruk av ressurser nasjonalt. 

 

Spørsmål relatert til MT-skolen kan rettes til magetarmskolen@helse-bergen.no​​

 ​​(ikke skriv sensitive personopplysninger i e-post)

 

Tok nettkurs, fikk nytt liv

Her får du historien om Anne-Kristin som fikk livet sitt endret etter å ha tatt det nye nettkurset Mage-tarmskolen på internett
Les meir om nettkurs
Bilde av ulike matvarer

En randomisert kontrollert studie av digital behandling for irritabel tarmsyndrom (DIGIBS)

DIGIBS er en randomisert kontrollert studie som skal identifisere hvilke form for digital behandling i Mage-tarmskolen som har mest effekt ved IBS. Studien er åpen for rekruttering. 

Les mer om studien her
Grafisk illustrasjon
Sist oppdatert 30.04.2024