Henvisningsrutiner

Her finner du fremgangsmåte for å sende henvisninger til de ulike tjenestene tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer, Haukeland Universitetssjukehus.

Her finner du sjekkliste for henvisning til Mage-tarmskolen

Henvisningen sendes til: 
Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Medisinsk klinikk
Seksjon for fordøyelsessjukdommar 
Postboks 1400
5021 BERGEN
 

Merkes med «Nettkurs»Her kan du lese mer om Mage-tarmskolen

Sist oppdatert 30.04.2024