Innovasjonsprosjekter

Kompetansetjenesten driver hovedsakelig klinisk forskning og innovasjon. Dette med fokus på utvikling av nye metoder for bedre diagnostikk og behandling av pasienter med funksjonelle mage-tarmsykdommer.

papirer på skrivebord

Kompetansetjenestens innovasjonsprosjekter:​

Mage-tarmskolen på internett (MT-skolen)

Fra september 2017 til mai 2018 behandlet poliklinikken rundt 150 pasienter, 75 % av disse kvinner og 25 % menn. Pasientenes gjennomsnittsalder var 36,5 år. 12 % av pasientene kom fra andre helseregioner. Hovedandelen av pasientene (43 %) hadde eller fikk diagnose K58.0 Irritabel tarm-syndrom med diaré og dernest (22 %) diagnose K58.9 Irritabel tarm-syndrom uten diaré. Ved intervensjon ble det tilbudt oppfølging, og i gjennomsnitt hadde hver pasient 2,7 konsultasjoner.

Opplegget vurderes på kostnadseffektivitet for sykehuset, behandlingseffektivitet og pasientenes opplevelse.

Våre preliminære resultater viser en tredelt gevinst:
1) Øket systematikk og kvalitet i tjenesten som forebygger pasientklager og gir bedret pasientbehandling,

2) Oppskalering av poliklinisk kapasitet med følgende reduserte fristbrudd,

3) Etablerer en strukturell plattform for akademisk aktivitet i grunnutdanning, spesialistutdanning og forskning. Pasientopplevelse, symptomendring og livskvalitet skal følges opp over 6 måneder. Vi har også utarbeidet et elektronisk registreringssystem for pasientrapporterte data inn i EPJ/DIPS. Vi planlegger å opprette et regionalt og deretter nasjonalt kvalitetsregister for pasientrapporterte data ved FGIDs.​

I 2018 startet vi et prosjekt med hypnose som behandlingsalternativ ved IBS. Prosjektet ble avsluttet våren 2020 og her kan du lese mer​ om våre erfaringer med hypnoseprotokollen "The North Carolina protocol" samt våre observerte resultater. ​

Sist oppdatert 10.05.2023