Ansatte ved Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose MS

1[1].jpg
 

Foto: Ingvild Festervoll Melien, UiB

Senterleder
Overlege, prof.dr. med, leder RAM-MS

Telefon: 55 97 50 45
E-post: lars.bo@helse-bergen.no

Forskningsinteresser: MS patologi, MS dyremodell, Cuprizone - diett og vevsskade, Klinisk forskning behandlingsstudier, søvnproblemer ved MS 

RAM-MS - internasjonal multisenterstudie


5[1].jpg

Foto: Ingvild Festervoll Melien, UiB

Registeransvarlig
Statistiker, PhD

Telefon: 55 97 60 63
E-post: jan.harald.aarseth@helse-bergen.no

Kontaktperson for drift av Norsk MS register og biobank

Norsk MS Register og biobank

8[1].jpg

Foto: Ingvild Festervoll Melien, UiB

Daglig leder/ Spesialrådgiver

Førsteamanuensis UiB

50% forskningspermisjon
PhD/ Postdoktor

Telefon: 55 97 55 03
E-post: nina.grytten.torkildsen@helse-bergen.no

Forskningsinteresser: Epidemiologi, overlevelse og komorbiditet ved MS, sosiologi

6[1].jpg
 

Foto: Ingvild Festervoll Melien, UiB

Lege, Faglig registeransvarlig

Norsk MS Register og Biobank

Telefon: 55 97 60 30
E-post: stig.wergeland@helse-bergen.no

Norsk MS Register og biobank


7[1].jpg
 

Foto: Ingvild Festervoll Melien, UiB

MS-sykepleier

Telefon: 55 97 51 52
E-post: randi.haugstad@helse-bergen.no

Motiverer pasienter for bruk av immunmodulerende medisin. Informasjon og undervisning om MS.

4[1].jpg

Foto: Ingvild Festervoll Melien, UiB

MS-sykepleier

Norsk MS register og Biobank/ Nasjonal kompetansetjeneste for MS

Telefon: 55 97 60 76
E-post: anne.skar@helse-bergen.no

Mastergrad i samfunnsarbeid, med fokus på hvordan behandlingsopphold stimulerer til deltakelse i samfunnsarbeid.

Norsk MS Register og biobank

11.jpg

Foto: Ingvild Festervoll Melien, UiB

Fysioterapeut, PhD, Prosjektleder

Norsk MS Register og Biobank, Nasjonal kompetansetjeneste for MS

Telefon: 55 97 54 65
E-post: tori.smedal@helse-bergen.no

Forskningsinteresser: Effekt av fysioterapi ved MS, klimaets innvirkning på effekt av fysioterapi ved MS, evaluering av målemetoder og måleegenskaper, helsetjenesteforskning, kvalitetsforbedring ved bruk av registerdata

Også ansatt ved Norsk MS- register og biobank og Fysioterapiavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus.

Norsk MS veileder

Håvard_Nyhagen_Henriksen_beskj (002).jpg

Foto: Ingvild Festervoll Melien, UiB

Rådgiver

Norsk MS Register og Biobank

ansvar for registrering

E-post: havard.nyhagen.henriksen@helse-bergen.no


2[1].jpg
 

Foto: Ingvild Festervoll Melien, UiB

Professor UiB, Overlege

Overlege i RAM-MS studien (Studien av autolog stamcelletransplantasjon)

Telefon: 55 97 61 45
E-post: oivind.fredvik.grytten.torkildsen@helse-bergen.no

Forskningsinteresser: Autolog stamcelletransplantasjon, biomarkører, miljømessige årsaker til MS

RAM-MS - internasjonal multisenterstudie


En kvinne med blondt hår

Overlege, PhD

Ansvarlig for Nevro-Nel, partner i kliniske studier

Telefon: 480 07 546

e-post: hmbl75@gmail.com

Forskningsintresser: MS epidemiologi, søvn, overlevelse​

 

Postdoktorer

Stipendiater

Sist oppdatert 11.08.2022