Forskning

Vi vil gjerne komme i kontakt med andre som holder på med forskning innen søvn og søvnsykdommer i hele landet. Velkommen til å ta kontakt med oss på sovno@helse-bergen.no.

Hodepine blant skiftarbeidere.
Bjørn Bjorvatn, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2017 - 2022
Deltakende helseregion: HV HSØ

Søvnapne og komorbide somatiske og psykiske lidelser
Bjørn Bjorvatn, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2015 - 2026
Deltakende helseregion: HV HSØ HMN

Søvn og fatigue blant piloter og redningsmenn i luftambulansen.
Siri Waage, Universitetet i Bergen
Prosjektperiode: 2014 - 2024
Deltakende helseregion: HV

SHoT 2022 (Studentenes Helse- og trivselsundersøkelse 2022 )
Børge Sivertsen, Nasjonal institusjon
Prosjektperiode: 2020 - 2030
Deltakende helseregion: HV HSØ 

Populasjonsbasert behandling av insomni via internett
Børge Sivertsen, Nasjonal institusjon
Prosjektperiode: 2015 - 2023
Deltakende helseregion: HV HMN

Skolestart og søvn hos ungdom i videregående skole.
Ingvild Saxvig, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2018 - 2025
Deltakende helseregion: HV

Søvn og infeksjoner i norsk allmennpraksis.
Bjørn Bjorvatn, Universitetet i Bergen
Prosjektperiode: 2019 - 2024
Deltakende helseregion: HV

Søvn blant ungdom.
Bjørn Bjorvatn, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2019 - 2025
Deltakende helseregion: HV

Fysisk og psykisk helse hos ekstremt for tidlig fødte barn i ungdomsalderen, en nasjonal studie.
Maria Vollsæter, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2017 - 2032
Deltakende helseregion: HV, Internasjonalt samarbeid

Søvn hos småbarn
Børge Sivertsen, Nasjonal institusjon
Prosjektperiode: 2016 - 2023
Deltakende helseregion: HV HSØ

Vold og overgrep hos barn og unge – en longitudinell kohortstudie
Børge Sivertsen, Nasjonal institusjon
Prosjektperiode: 2019 - 2030
Deltakende helseregion: HV HSØ

Can online treatment of insomnia while patients are on the wait list improve outcomes in mental health care? A multi-center RCT.
Håvard Kallestad, Nasjonal institusjon
Prosjektperiode: 2017 - 2024
Deltakende helseregion: HV HSØ HMN

Utprøving av gruppebasert CBTi ved frisklivssentraler
Maria Hrozanova, Nasjonal institusjon
Prosjektperiode: 2022 - 2024
Deltakende helseregion: HV HMN

Health among Telia-leauge players
Ståle Pallesen, Universitetet i Bergen
Prosjektperiode: 2022 - 2024
Deltakende helseregion: HV HSØ

Søvn, skiftarbeid og helse blant sykepleiere.
Ståle Pallesen, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2012 - 2029
Deltakende helseregion: HV HSØ HMN Internasjonalt samarbeid

Health Promoting Work Schedules
Anette Harris, Universitetet i Bergen
Prosjektperiode: 2019 - 2025
Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN

Søvn og idrettsprestasjoner.
Ståle Pallesen, Universitetet i Bergen
Prosjektperiode: 2014 - 2023
Deltakende helseregion: HV HSØ

International Covid Sleep Study (ICOSS) – norsk del.
Bjørn Bjorvatn, Universitetet i Bergen
Prosjektperiode: 2020 - 2025
Deltakende helseregion: HV

Healthcare Workers Well-Being and Safety (WeBeSafe)
Øystein Vedaa, Nasjonal institusjon
Prosjektperiode: 2022 - 2026
Deltakende helseregion: HV

Søvn, helse og livskvalitet hos foreldre etter fødsel
Gunhild Nordbø, Nasjonal institusjon
Prosjektperiode: 2019 - 2024
Deltakende helseregion: HV HSØ

Epidemiologisk undersøkelse av søvnproblemer. Tromsø-undersøkelsen
Arne Fetveit, Nasjonal institusjon
Prosjektperiode: 2012 - 2022
Deltakende helseregion: HV HSØ HN​​

Sist oppdatert 10.08.2023