Hvorfor er barnas søvn viktig?

Søvn spiller en sentral rolle i forhold til barnas utvikling, deres psykisk helse og atferd, og evne til læring og konsentrasjon. Søvn har også betydning for vekst, vekt, immunsystemet og risiko for ulykker. Forstyrret og/ eller utilstrekkelig søvn kan ha konsekvenser både på kort og på lang sikt.

Av Maria Vollsæter (Versjon september-2021)
Ph.d. Klinikkdirektør​ Barne og ungdomsklinikken. Haukeland universitetssykehus, og
Ph.d, Barnelege, Kristine Stangenes,  Universitetet i Bergen

​Hvor vanlig er det at barn har søvnproblemer?

Søvnproblemer er relativt hyppig hos barn. Forskning viser at 10 – 28 % av friske barn og unge har søvnproblemer. Ved mange typer sykdommer øker forekomsten av søvnproblemer og 75- 80 % av barna med moderat til alvorlig nevrologisk utviklingsforstyrrelse har søvnproblemer.

Generelt om behandling av søvnproblemer barn?

Den fremste forutsetningen for å lykkes med behandlingen av søvnproblemer hos barn er at man forstår hvilke type søvnproblem barnet har. Det er også viktig å vite at medikamenter sjeldent er aktuell behandling.

Søvnregulering - samspill mellom ulike faktorer

Søvnen reguleres i samspillet mellom de tre faktorene: døgnrytmefaktor, søvnbehovsfaktor og atferds-faktor.

Døgnrytmefaktoren er den faktoren som indikerer hvor man er i forhold til egen døgnrytme. Denne bestemmer hvilket tidspunkt på døgnet det er lettest å sovne og hvor lenge vi sover. Søvnbehovsfaktoren eller «søvntrykket» øker med antall timer man er våken. Søvnbehovsfaktoren bestemmer søvndybden. Atferds-faktoren er den viktigste faktoren. En kan fint overkjøre de to andre faktorene ved atferd for eksempel ved å holde seg våken natten gjennom selv om man er trøtt og normalt pleier å sove på den tiden.

Barnas døgnrytme – ved ulike aldre​

Hos nyfødte babyer fordeler søvnmengden seg ganske likt mellom dag og natt. Søvnen er kort og oppstykket. Nattesøvnen blir etterhvert dominerende, og blir til slutt en sammenhengende, uavbrutt periode. Samtidig avtar søvn om dagen i løpet av de første tre årene.

Ulike barn vil oppnå evnen til å kunne sove natten gjennom ved ulike aldre. En norsk studie fant at 70 % av barna hadde nattlige oppvåkninger ved 6 måneders alder. Andelen som hadde nattlige oppvåkninger var redusert til 27 % ved 18 måneders alder.

Barnas søvnbehov - ved ulike aldre

Der er utarbeidet retningslinjer for hva som er anbefalt søvnlengde ved ulike aldre (se tabell).​​​

Oversikt alder og anbefalt søvnlengde
Barnets alder

Anbefalt søvnlengde

(timer)

0-3 måneder14-17
4-11 måneder​
12-15
1-2 år11-14
3-5 år10-13
6-13 år9-11
14-17 år8-10
18-25 år7-9

Tabell 1. Tabellen er laget med utgangspunkt i retningslinjene utarbeidet av National Sleep Foundation.

Søvnbehovet kan, ved samme alder, variere mye fra barn til barn. Det kan være vanskelig å vurdere om barna får tilstrekkelig søvn. For å kunne vurdere om et barn får nok søvn bør foreldrene vurdere om barnet virker uthvilt etter en natts søvn, om det våkner spontant til forventet tid om morgenen, om det virker søvnig eller overtrøtt på dagtid, om det sovner i løpet av dagen eller eventuelt sover lengre på morgenene om det får anledning (som i helgene).

God søvnhygiene

Der er mange ulike søvnhygieneråd for barn. De faktorene som har vist seg å være viktigst er følgende:

  • Faste rutiner ved legging, gjennomført ved fast klokkeslett.
  • Barnet kan sovne selv uten hjelp.
  • Ingen tilgang til elektronisk utstyr som nettbrett, mobiltelefon eller lignende i sengen i forbindelse med legging.

Versjon september-2021

Sist oppdatert 05.10.2023