Bildeundersøkelse av lever for personer over 50 år

Det anbefales nå at alle over 50 år med en akutt porfyrisykdom (AIP, PV og HCP) går til bildeundersøkelse av lever to ganger i året. Dette pga. økt risiko for primær leverkreft.

sykepleier tar ultralyd på pasient

En nylig utført studie ved NAPOS viste at den årlige forekomsten av primær leverkreft var høyere hos personer med akutte porfyrisykdommer sammenlignet med den norske befolkningen (les mer om studien her).

To svenske studier rapporterer videre at leverovervåkning hos personer over 50 år med akutt porfyrisykdom kan føre til tidligere påvisning av svulsten og redusert dødelighet. 

For personer som har høy risiko for leverkreft, anbefaler European Association for Liver Study (EASL) og European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) ultralydsscreening av lever hver sjette måned.

På bakgrunn av disse resultatene, og i samråd med Interessegruppen for leversykdommer i Norsk gastroenterologisk forening har nå NAPOS endret anbefalingene for leverovervåking til to ganger årlig. 


Bildeundersøkelse av lever to ganger i året

F.o.m 2019 er anbefalingen at personer som er genetisk disponert eller har akutt porfyrisykdom og som er over 50 år skal gå til bildeundersøkelse av lever to ganger i året, hovedsakling i form av ultralyd. Hos personer der ultralyd ikke er egnet, anbefales MR lever.

Anbefalingene gjelder både de som har hatt symptomer på akutt porfyrisykdom og de som er genetisk disponert. 

Det er fastlege eller spesialist som kan henvise pasienten til ultralyd. Henvis gjerne pasienten til to separate ultralydundersøkelser når de først er inne på den årlige kontrollen for sykdommen.

Bildeundersøkelse og kontrastvæske

I de fleste tilfeller vil ultralyd utføres uten bruk av kontrastvæske. Ved behov for bruk av kontrastvæske ved ultralyd- eller ved andre typer bildeundersøkelser, se eget skriv om trygghetsklassifisering av kontrastmidler:

Litteratur:Hepatocellular Carcinoma in Acute Hepatic Porphyrias: Results from the Longitudinal Study of the U.S. Porphyrias Consortium. Saberi B, et al. Hepatology. 2021 May;73(5):1736-1746.​

Sist oppdatert 07.02.2022