Nye retningslinjer for ultralyd lever ved AIP, PV og HCP

En ny studie fra NAPOS bekrefter økt risiko for primær leverkreft hos personer med AIP, PV og HCP over 50 år. Anbefalinger for overvåkning av lever er nå endret fra en til to ganger i året. Oppdaterte sjekklister for kontroll av disse porfyrisykdommene finner du under menypunktet «Behandling og oppfølging».

Publisert 03.12.2018
Sist oppdatert 12.10.2022

sykepleier tar ultralyd på pasient
Økt risiko for primær leverkreft

Det å ha en akutt porfyrisykdom er en risikofaktor for primær leverkreft. Primær leverkreft er betegnelse på en sjelden kreftform som har sitt opphav i leveren. De fleste krefttilfellene i lever skyldes spredning av kreft fra andre steder i kroppen.

Bakgrunn for anbefalingene

En nylig utført studie ved NAPOS viste at den årlige forekomsten av primær leverkreft var høyere hos personer med akutte porfyrisykdommer sammenlignet med den norske befolkningen (les mer om studien her).

To svenske studier rapporterer videre at leverovervåkning hos personer over 50 år med akutt porfyrisykdom kan føre til tidligere påvisning av svulsten og redusert dødelighet. 

For personer som har høy risiko for leverkreft, anbefaler European Association for Liver Study (EASL) og European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) ultralydsscreening av lever hver sjette måned.

På bakgrunn av disse resultatene, og i samråd med Interessegruppen for leversykdommer i Norsk gastroenterologisk forening har nå NAPOS endret anbefalingene for leverovervåking til to ganger årlig. 

Billedundersøkelse av lever to ganger i året

Det anbefales nå at alle personer med AIP, PV og HCP som er 50 år eller eldre skal få utført ultralyd lever to ganger i året. Anbefalingene gjelder både de som har hatt symptomer på akutt porfyrisykdom og de som er genetisk disponert. Hos personer der ultralyd ikke er egnet, anbefales MR lever.

Billedundersøkelse av lever to ganger i året kommer i tillegg til den vanlige årlige kontrollen hos fastlege eller hos spesialist. For oppdaterte sjekklister for årlig kontroll, se her:

Litteratur: