Sak om PredPor-studien i fagtidsskriftet Bioingeniøren

Forskning på porfyrisykdommer er interessant for flere. Fagtidsskriftet Bioingeniøren intervjuet nylig to medarbeidere  ved NAPOS om forskningen på akutt intermitterende porfyri (AIP) i satsingsprosjektet PredPor-studien.

Publisert 31.03.2023
Sist oppdatert 28.12.2023
To bioingeniører avbildet
Helene Bustad Johannessen og Marte Høvik Hammersland er begge bioingeniører og jobber i PredPor-prosjektet.

​Forskning med mening

NAPOS sin største forskningssatsning for tiden er PredPor-studien. Målet er å identifisere nye markører for AIP sykdom. Vi ønsker i fremtiden å bruke slike markører til å identifisere de som har risiko for å utvikle mer alvorlig sykdom og følgetilstander.
 
Fagtidsskriftet Bioingeniøren har intervjuet to av våre medarbeidere som begge er bioingeniører, Helene Bustad Johannessen og Marte Høvik Hammersland. De to jobber tett sammen med PredPor-studien, og forteller om sin bakgrunn og motivasjon for forskning på sykdommen AIP. 
 
«At pasientene er så tydelig representert i prosjektet, gir det ekstra mening» sier Helene Bustad Johannessen. 

​Les hele saken: «Dedikert til porfyri»​ 

Alle med AIP kan delta i PredPor-studien

Studien er fremdeles åpen for de som har AIP eller er genetisk disponert for AIP og som ennå ikke har deltatt. NAPOS etablerer fortløpende nye oppmøtesteder i Norge. Vi ønsker å legge til rette for at flest mulig med AIP i Norge kan delta, slik at vi får mer kunnskap om sykdommen og kan gi bedre og mer persontilpasset oppfølging. 
 
Vil du delta i PredPor-studien, kan du finne mer informasjon her, eller gå direkte til informasjonsskriv og samtykkeskjema​, og svarslipp om ønsket oppmøtested​. 
 
Kontakt oss gjerne på telefon 55973170 om du har spørsmål.