ALBA studien

Antibiotic-Loaded Bone Cement & Arthroplasty (ALBA) er en stor randomisert registerstudie som skal undersøke effekten av antibiotika i sementen ved kneprotesekirurgi i Norge.

kneprotese

Hva er ALBA studien?

ALBA studien er en doubleblindet (pasienter og data analytikker), register basert multisenter randomisert kontrollert ikke-underlegenhetsstudie (non-inferiority). Pasienter som får sementert primær totalprotese i kne ved alle sykehus i Norge vil bli forsøkt inkludert og randomisert til antibiotika i beinsement (kontrollgruppe) eller beinsement uten antibiotika (eksperimentgruppe). Alle pasienter vil uansett få vanlig systemisk antibiotika profylakse under operasjonen etter nasjonale retningslinjer. 
 
Både registering av kirurgisk informasjon og pasient randomiseringen i studien skjer elektronisk. Derfor må alle deltakende sykehus ta i bruk elektronisk dataregistrering i medisinsk elektronisk registreringsskjema (MRS) i Norsk helsenett. I denne løsningen er det laget en randomiseringsmodul.  
 
Målet vårt er at alle sykehus, alle primære kneprotesepasienter og alle kirurger skal delta i denne studien. Derfor blir alle sykehusene i Norge som rutinemessig driver med kneprotesekirurgi invitert til å delta. Vi håper å få med alle sykehusene i Norge etter hvert.
 
Alle kontaktpersonen for ALBA studien ved det enkelte sykehuset vil kunne være med på forfatterlisten. 

For mer informasjon om  ALBA studien du kan lese på protokollen samt ALBA studien månedlig nyhetsbrev​
 

Protokoll og elektronisk registrering

Kortversjon av ALBA studieprotokollen informasjon til kontaktpersoner for kneproteser (PDF)

Video om elektronisk registreringsskjema i MRS (YouTube)​

Brukerveiledning for ALBA studie (PDF)

Samtykkeskjema for ​ALBA studie (PDF)​

REK Godkjenning av hovedsøknad (PDF)

REK-Vest Enderingsmelding ang. forskningsansvarlig institusjoner (PDF)

PROM (Spørreskjema for Kne) (PDF)

Norsk ortopedpost - Om ALBA studien (PDF)

Sist oppdatert 07.05.2024