Blå himmel med hvite skyer. Foto

Norsk brannskaderegister

Norsk brannskaderegister (NBR) er eit nasjonalt medisinsk kvalitetsregister som samlar opplysningar om pasientar med brannskadar som behandlast ved norske sjukehus.

Registeret skal bidra til å sikre god kvalitet på helsetenesta til personar som blir innlagd i norske sjukehus med brannskadar. I registeret inkluderast alle pasientar med isolert brannskadediagnose eller med brannskade i tillegg til andre skadar som innleggast ved sjukehus i Noreg.

Sist oppdatert 23.06.2023