Hvordan registrere

Å bruke registeret er ikke komplisert, med noe opplæring vil en kunne benytte systemet på en effektiv måte. Her finner dere beskrivelse av hvordan det skal registreres i tillegg til informasjon om dataene som inngår.

Beskrivelser

#1 Tilgang og innlogging
#2 Pasientoppslag og hovedmenyen
#3 Nydiagnostisert pasient
#4 Pasient uten tidligere registrering
#5 Pasient som er delvis registrert tidligere
#6 Registrering i forbindelse med konsultasjon
#7 Sluttregistrering for død pasient
#8 Hente ut data fra registeret
#9 Se oversikt over data fra eget HF
#10 Registrere behandling
#11Samtykke
#12 Pasient flytter
#13 Rapport til pasientjournal
#14 Hvordan holde registeret oppdatert

Inklusjon - obligatorisk
Mer info kommer


Info kommer


Under finner du linker til beskrivelser av endrniger ved nye versjoner av registreringsløsningen. Du finner også tidligere versjoner av brukerveiledninger. Mye av dette vil være gyldig også for dagens versjon, mens noe er endret.

Brukerveiledning_hva_er_nytt_01_06_2021.pdfBrukerveiledning_hva_er_nytt_23_09_2020.pdf

Hva er nytt i februar 2020 (PDF)

Hva er nytt i oktober 2019 (PDF)

Hva er nytt i juni 2017 (pdf)

Hva er nytt i februar 2016 (pdf)

Minimumsregistrering (pdf)

Tilgang og innlogging (pdf)

Hva skal registreres? (pdf)

Hvordan registrere? (pdf)   

I menyene over kan du lese om de ulike prosessene som vi definerte i registreringsprosessen og organiseringen av arbeidet. Noen har tilhørende video som forklarer hvordan det registreres. Det er en fordel å se avsnittene under "Beskrivelser" i angitt rekkefølge. Du finner også mer detaljert beskrivelser om hver enkel variabel som skal registreres i registeret. Til slutt finner du en oversikt over kjente feil i registreringssystemet og hvordan forholde seg til disse, samt andre dokumenter som beskriver registreringen.

Pasientene som vises her er fra testfolkeregisteret, altså ikke reelle pasienter.

Hovedbudskapet er at vi ønsker å få registrert fullstendige pasientforløp. Da må vi ha registreringer på flest mulig kontroller (altså slik at en periode går fra en kontroll til neste) og vi må forsøke å unngå bruk av "Mulig Inkomplett" ferdigstillelse (dette bør kun benyttes ved registrering langt tilbake i tid). Vi hadde som mål at etter 01.01.2017 skulle alle pasienter ha nye perioder for hver planlagte kontroll og disse skulle som hovedregel ikke har brukt "Mulig Inkomplett" i ferdigstillingen. Vi ønsker fortsatt at dette skal være utgangspunktet men ser at det vil være mer realistisk å oppnå dette etter 01.01.2019. Vi håper flest mulig pasienter har slik registrering (HUSK Å FÅ ALLE PERIODER TIL Å BLI GRØNNE og HELST UTEN USIKKERHET):

illustrasjon av god registreringsprakisis, alle perioden er grønne
 

Vi har mange ønsker for videreutvikling av registreringssystemet og vi forsøker å få dette gjennomført så raskt som mulig. Det er hele tiden en utviklings-kø som gjør at dette tar litt tid. Men vi kommer med minst en ny versjon i 2020. Den vil blant annet gjøre det enklere å finne pasienter som mangler oppdatering. I neste steg ønsker vi å gjøre innregistrering av data under en konsultasjon enda enklere, slik at dette kan gjøres nesten uten opplæring i bruk av systemet.

Sist oppdatert 02.02.2022