Ny versjon av innregistreringsløsningen september 2020

I september ble en ny versjon av registerets innregistreringssystem satt i drift.

Publisert 05.10.2022

​Her ble to nye medikamenter lagt til medikamentlisten (Mayzent og Zeposia). Det finnes nå 4 arbeidslister som er ment å hjelpe med å holde orden i pasientpopulasjonen. I hovedarbeidslisten vil bruker kunne finne alle pasienter som følges opp ved aktuelt HF og enkelt lage seg lister over pasienter som trenger oppdatering med nye data. Denne arbeidslisten gir også mulighet til å identifisere mange undergrupper av pasienter etter kriterier satt av bruker. Det finnes også to andre lister som viser henholdsvis døde pasienter og pasienter som har vært fulgt opp tidligere, men ikke følges opp ved aktuelt HF lenger (flyttet). I den siste arbeidslisten finnes pasienter som er markert som «Trenger ekstra registreringsarbeid». Det er altså mulig å markere pasienter som man ønsker å ta frem igjen og registrere mer data om på et senere tidspunkt. Bruker har fått bedre mulighet til å grafisk fremstille data fra eget Helseforetak. Har man oppdaterte data i registeret, kan bruker f.eks. enkelt finne ut hvilken behandling pasientene mottar på et bestemt tidspunkt (se eksempel i figur under).

graf som viser pågående behandling
 


Beskrivelse av hva som er nytt og mer informasjon om registreringsarbeid finner du på vår nettside.