Informasjon til forskere

NIPaR bidrar gjerne med data til ditt prosjekt. Under finner du kodebøkene våre og standard søknadsskjema for tilgang til våre data.

​Under finner du kodebøkene våre og standard søknadsskjema for tilgang til våre data. Dersom du har søkt om datatilgang via helsedata.no i kombinasjon med tilgang til andre registre, er ikke denne portalen tilkoplet NIPaR, enda. Du må derfor sende en egen søknad til NIPaR.​​​

Søknad om tilgang til data skal inneholde:

  • Standard søknadsskjema 
  • Protokoll
  • REK-vedtak (om dette er aktuelt)
  • DPIA med fråsegn ved lokalt Personvernombod (om dette er aktuelt)
  • Variabelliste (dersom beskriving i søknadsskjema ikke er tilstrekkelig)
  • Koblingsskisse (dersom kobling med andre datakilder)​​​​
  • Annen relevant informasjon rundt ditt prosjekt

Data fra Intensivregisteret og Pandemiregisteret lar seg kombinere m​​ed hverandre. Om du ønsker dette må det orienteres om i søknaden til NIPaR.​

Søknaden sendes til: norskpandemi​register@helse-bergen.no

For nærmere veiledning kan du ringe:  55 97 70 56​​​

Søknad er fullstendig når NIPaR har mottatt all relevant dokumentasjon. NIPaR plikter å utlevere data innan 30 dagar etter søknaden er bekreftet mottatt. Dersom datautleveringa skal samstilles med andre register er fristen 60 dager. Dette etter Helseregisterlova §19.  Ved særskilt grunn kan fristen overskrides, i så fall plikter registeret å informere om årsaken til dette og gi opplysning om når utlevering kan ventes.

Pris på datautleveringer gjeldene for 2022/2023:

Prosjekt som krev arbeidstid på over 5 timer blir fakturert. Timepris: 700,- eks. mva. ​

​​Om våre kodebøker

Kodebok pandemi: Her finn du vårt standard datasett for pandemipasientene, med beskrivelse av variabler.  

​​
Sist oppdatert 26.09.2023