Ny samarbeidsavtale sikrer unik protonkompetanse i Norge

Ved Ohio State University, Columbus, USA, forberedes nå oppstart av et protonterapianlegg tilsvarende anleggene som er under etablering i Norge. Nye samarbeidsavtaler sikrer viktig kompetanse gjennom hospitering og opplæring av norsk personell.

Publisert 16.12.2022
Sist oppdatert 19.12.2022

Varian Medical Systems har levert totalt 33 protonterapianlegg med samme type syklotron på verdensbasis, 20 ProBeam anlegg og 13 ProBeam 360 anlegg, som er det man får i Oslo og Bergen.  

Anlegget i Columbus, Ohio, er omtrent likt anleggene i Norge. Ohio ligger altså foran i løypa, og starter pasientbehandling mot slutten av 2023 eller begynnelsen av 2024 avhengig av hvordan fremdriften blir i siste fase. Anlegget vil være det første multi-rom ProBeam 360-anlegget på verdensbasis. Samarbeidsavtalene mellom Ohio State University, Oslo universitetssykehus og Haukeland universitetssjukehus ble underskrevet i høst under ASTRO konferansen i San Antonio i oktober 2022. 

avtale

Fra venstre avdelingsdirektør Hans Petter Eikesdal, Haukeland universitetssjukehus, Professor Arnab Chakravarti, Chair, Department of Radiation Oncology, The Ohio State University og avdelingsleder Jan Rødal Oslo universitetssykehus.

- For det norske protonarbeidet gir dette en unik mulighet til å følge en viktig forberedelse- og oppstartsfase på et anlegg som tilsvarer det vi skal starte opp med her hjemme. Vi forbereder nå å sende fysikere både fra Oslo og Bergen til Ohio på hospitering slik at disse får møtt et identisk anlegg og delta i oppmålingsarbeid der. Ved å være nyttige aktører der, blir vi kjent med utfordringene og hvordan vi skal håndtere en slik sammensatt prosess, før vi selv skal i gang med dette her hjemme, sier Odd Harald Odland, prosjektleder for protonsenteret ved Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk ved Haukeland universitetssjukehus.

Langsiktig samarbeid 
Det vil finnes ProBeam 360 anlegg i hele verden; 4 anlegg i USA, 3 i Europa (2 i Norge og 1 i Spania), 3 i Kina, 1 på Taiwan, 1 i Japan og 1 i Kazakhstan. I tillegg finnes det 20 anlegg med ProBeam systemet. Denne basen av anlegg, eller brukergruppen om man vil, vil alle være avhengige av den utvikling som vil finne sted av deres anlegg i løpet av anleggenes levetid, som vil strekke seg over årtier. Gruppen vil ha stort utbytte av et så tett samarbeid som mulig med hverandre. Spesielt viktig her er utvikling av hurtig doselevering med den type syklotron anleggene har, og tilsvarende det energijusteringssystem som følger denne.

Målet er at samarbeidet skal bli langvarig. The Cancer Clinic ved The James Hospital i Columbus, Ohio, Oslo universitetssykehus og Haukeland universitetssjukehus ønsker å samarbeide og samhandle med protonanlegg som er utstyrt med samme tekniske løsning, spesielt viktig her er altså syklotrontypen. 

- Avtalene er med på å muliggjøre og forenkle et videre og mer langsiktig samarbeid mellom ProBeam 360 anlegg (USA-Europa-Asia) når det gjelder forskning og utvikling ved slike anlegg. Dette innebærer blant annet tilrettelegging for FLASH teknologi, og for et bredere forskningssamarbeid mellom institusjonene - utover protonterapi, sier Odland. 

astro gruppen_foto

God stemning blant deltakerne da avtalen ble underskrevet.

Protonanleggene i Oslo og Bergen bygges nå. Planlagt oppstart av behandling er høsten 2024 og våren 2025. 

Innføring av protonbehandling til Norge

Protonterapi skal etableres som en flerregional behandlingstjeneste som sikrer kreftpasienter lik tilgang til behandlingen uavhengig av hvor de bor i landet. Behandlingen vil foregå i Oslo og Bergen, og starter opp i 2024. Arbeidet med innføring av protonbehandling til Norge er organisert som et nasjonalt virksomhetsutviklingsprosjektet.
Nasjonalt prosjekt for innføring av proton til Norge
behandlingsrom for proton.foto

Protonsenteret på Haukeland

Protonsenteret vert no reist i Haukelandsbakken, og skal stå klart til å ta i mot pasientar i 2024/25.
Les mer her
illustrasjon protonsenter bergen

Protonterapibygget ved Radiumhospitalet

Protonterapibygget ved Radiumhospitalet skal stå ferdig i 2024 og pasientbehandlingen vil gradvis starte opp samme år. Bygget får to behandlingsrom og et forskningsrom,
Les mer her
illustarsjon proton oslo