Arkitektar

I 2006 kåra juryen vinnarforslaget etter ein arkitektkonkurranse om korleis Barne- og ungdomssjukehuset skal sjå ut. Plan- og designkonkurransen omfatta heile byggeprosjektet. Vinnarforslaget var konseptet "Knase Tangenter".

I si grunngiving seier juryen at konseptet representerer eit nytt og framtidsretta svar på eit barne- og ungdomssjukehus.

Forslaget legg til rette for eit godt samarbeid og samspel mellom dei somatiske og psykiatriske avdelingane, og mellom pasient, pårørande og dei tilsette. 
 
Prosjektet framstår som ein fleksibel, modulerbar og dynamisk bygningsstruktur, og kan byggast i etappar. 
 
 
​ 

Følgande arkitektar står bak forslaget​

KHR Architecture A/S

Kanonbådsvej 4 b
DK 1437
København K
Telefon +45 41 21 70 00
w
ww.khr.dk
Kontakt: Lars Kragh 

Studio 4 Arkitekter AS - Rambøll

Mellomila 79
7493 Trondheim
Telefon +47 73 84 10 00
w
ww.studio4arkitekter.no
Kontakt: Siri Rørholt

Per Knudsen Arkitekt-kontor AS

Brattørgata 5
7010 Trondheim
Telefon +47 98 26 67 11
www.pka.no
Kontakt: Nina Kielland 

Schønherr Landskap

Esplanaden 8c, 4 tv
1263 København
Telefon +45 33 18 61 80
www.schonherr.dk
Kontakt: Rasmus Grandel
 

Tema

 
 
Sist oppdatert 29.02.2024