Auge poliklinikk

I Auge poliklinikk blir det utført ulike augemedisinske undersøkingar og behandlingar for pasientar i alle aldersgrupper. Pasientar kjem også for tilpassing og vedlikehald av augeprotesar, infusjonsbehandling, førebuingar til planlagt operasjon i narkose og vi har eit eige vaktteam for pasientar som treng øyeblikkeleg hjelp.

Auge poliklinikk har dagleg 150-200 pasientar innom til timeavtale. Ein stor del av tilbodet er knytta til injeksjonsbehandling og kontroll av pasientar med aldersrelatert makula degenerasjon (AMD). 

Dei aller fleste polikliniske augepasientar får utført ulike forundersøkingar og målingar av auget i forkant av undersøkinga hos augelege. Det blir mellom anna målt synsstyrke (visus og autofraktor), augetrykk, synsfelt, foto av augets innside og det administrerast augedråper knytta til undersøkinga.

Ved dagpost i 3. etasje kjem alle pasientar til infusjonsbehandling og utgreiingssamtale i forkant av planlagt operasjon i narkose.

Ved behov for øyeblikkeleg hjelp har vi eit eige vaktteam som tek imot deg i 3. etasje på kvardagar fram til kl. 19.00. Pasientar blir tilvist hit frå legevakt, fastlege, optikar eller augelegar utanfor sjukehuset. Vaktteam er bemanna med lege, sjukepleiar og helsesekretær.

Ved Auge poliklinikk har vi tverrfagleg personale. I tillegg til sjukepleiarar, helsesekretærar og legar har vi også optikar, ortoptist og fotograf. Ortoptist undersøkjer vaksne og barn med skjele- og samsynsproblem, og driv også utgreiing av desse pasientane i forkant av kirurgi, i tett samarbeid med legar ved barneoftalmologisk seksjon.

Fotograf eller optikar tek bilete av alle deler av auget, og gjer også ein rekke fototekniske spesialutgreiingar i samband med førebuing, dokumentasjon og handsaming av pasientane.

Optikar har eit spesielt ansvar for tilpassing av ulike typar kontaktlinser.

 

Du treng tilvising frå augespesialist, anna avdeling, optikar eller andre legar for å få time til undersøking og behandling hos oss. Du får tilsendt brev om time, gitt etter gjeldende retningslinjer for ventetid og prioritering.

Ved oppmøte henvender du deg i ekspedisjonen. Du oppgir her fastlege og eventuelt frikort. Etter behandlinga vil betjeninga i ekspedisjonen gi deg eventuelt ny time, rekning for behandlinga og bestille drosje etter rekvisisjon frå lege, eventuelt til sjølkost. 

Venteareala på avdelinga er markert med ulike fargekodar. I 1. etasje raud og blå og i 2. etasje gul, grøn og svart. Du vil bli henta på tilvist venteareal. Vi gjer merksam på at fleire behandlarar nyttar same venteareal. Det er til tider mange pasientar og noe ventetid ved avdelinga. 

Pasientar må betale eigendel, etter gjeldande takstar og reglar for utgreiing og behandling. Du kan betale med bankkort i ekspedisjonen, eller få med deg giro.

Kontakt

Telefon

Opningstid ved poliklinikken: kl. 07.30 - 16.00

Logg inn for å endre time

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Ved oppmøte henvender du deg i ekspedisjonen vår i 1. etasje i Augebygget.

Augebygget

Jonas Lies vei 72

5053 Bergen

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
  • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
  • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
  • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

  • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
  • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
  • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
  • Ibsensgate - arbeidsruter

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

​Beklageleg er det avgrensa parkering utanfor avdelinga, men det finnast handicap-parkering der og det er mogeleg å sleppe nokon av. Parkeringsplassar finnast på Haukeland universitetssjukehus sitt hovudområde.  Det er viktig at du bereknar god tid, slik at du kan finne ein parkeringsplass før timen hos oss.

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss/bane det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

 

Praktisk informasjon

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor mellom anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
  3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din.