bilde:jente sitter på fanget til far og de snakker med sykepleier

Avansert heimesjukehus for barn og unge

Avansert heimesjukehus (AHS) tilbyr behandling, pleie og oppfølging til barn og ungdom heime, så sant det er forsvarleg og praktisk mogleg, som alternativ til opphald på sjukehuset. Tilbod om heimesjukehus er ikkje avhengig av diagnose, men av problemstilling og tilstand og om barn og familie sjølve ønskjer det.

Avansert heimesjukehus er eit alternativ til opphald på sjukehuset for barn og ungdom.

Kvifor heimesjukehus?

 • Barn og familiar har det som regel best heime
 • Barn blir erfaringsvis fortare friske heime
 • Kvardagen blir oppretthalden for heile familien
 • Kvaliteten er like god som på sjukehuset
 • Betre helse og auka livskvalitet for heile familien

 

Personalet i Avansert heimesjukehus

 

Personalet i AHS består av erfarne sjukepleiarar, spesialsjukepleiarar og overlege som er spesialist i pediatri. 

Behandling, oppfølging, rettleiing og sjukepleie heime har like god kvalitet som i sjukehuset. Den store forskjellen er at barn og familie får vere heime, og sjukehuset kjem heim til dei. 

 • AHS gir sjukepleie, medisinsk behandling, rettleiing og oppfølging i barnet sin heim, i tett samarbeid med ansvarleg lege og andre fagpersonar.
 • Heimesjukehuset kan blant anna tilby observasjon og vurdering, enkelte cytostatikakure, ernæringsoppfølging (sonde, amme) og vektkontroll, blodprøvetaking, antibiotikabehandling, sårstell, , smertelindring og palliasjon».
 • Avtaletidspunkt er alltid +/- om lag ein halvtime. Om tidspunktet blir forskyvd utover det, ringer vi og gir beskjed.
 • Vi sender dykk tidspunkt for besøk på SMS. De får beskjed seinast dagen i forvegen.
 • Barnet har open retur til sjukehuset, dersom barnets tilstand eller pårørande sin tryggleik tilseier det.
 • AHS er eit tilbod til barn som får behandlinga si i Barne- og ungdomsklinikken.

Vi tilpassar oss ønsker når det er mogleg, men må samtidig planlegge dagen effektivt, så vi kan gi eit tilbod til flest mogleg.

BlodtrykksmålingVi har opningstid frå kl. 07.00-22.00. I denne tida er vi alltid tilgjengeleg på telefon. Ta kontakt viss det er noko de lurer på. Viss vi ikkje tar telefonen, ringer vi straks tilbake. Ved behov for kontakt utanom opningstida vår, ringer de definert telefonnummer for open retur. 

grafikk: bil med sykehus på henger

AHS samarbeider med barnets ansvarlege lege i sjukehuset. AHS samarbeider også med dei ulike tenestetilboda i bydelane. Det sikrar kvalitet og kontinuitet og skaper ein mjuk overgang mellom sjukehus og primærhelseteneste.

AHS prøver å få til heimebesøk saman med helsesjukepleiar og/eller heimesjukepleie der det er aktuelt.

I pasientsituasjonar der spesialisthelsetenesta har opplæringsansvar for primærhelsetenesta, vil deler av opplæringa kunne bli gitt av Avansert heimesjukehus i kommunen.

Personalet i AHS består av erfarne sjukepleiarar, spesialsjukepleiarar og overlege som er spesialist i pediatri. I piloten vil vi starte med opningstid alle dager kl. 07.00-22.00.

Jobbar du i primærhelsetenesta/skule/barnehage og har spørsmål om Avansert heimesjukehus for barn og unge?

Kontakt oss på tlf. 469 59 878
Kl. 07.00-22.00 alle dager

 • I kommunane Fjell, Askøy, Bjørnafjorden og Bergen har Mjølkebanken avtale med Avansert heimesjukehus (AHS) om at vi kan hente morsmjølk heime hos donor og ta med til mjølkebanken, på dagar og tider der AHS er i nærleiken. 
 • Dette må avtalast med oss i Avansert heimesjukehus på førehand, på tlf. 469 59 878

Vi vil gjere vårt beste for at det skal vere ei god og trygg oppleving å vere heime. Vår erfaring er at barn er tryggare og blir lettare friske heime og at familien totalt sett får det betre.

bilde: gutt snakker med sykepleier

 • Ha namn på ringeklokka, og sjekk at den verkar. Ha namn på dør i felles oppgang.
 • Ha alltid telefonen på så vi kan få tak i dykk.
 • Gi bekrefting på mottatt SMS, gjerne med namn.
 • Vi set av og til igjen utstyr heime hos dykk. Dette er berre til bruk for AHS-tilsette. Snakk med oss om de har behov for utstyr sjølve.
 • Vi vil gjerne at de informerer oss om eventuelle husdyr.
 • Det må vere mogleg å parkere i rimeleg nærleik.

Kva vi ikkje tilbyr

 • Viss de må reise inn på sjukehuset, kan vi ikkje tilby transport.

Er dette av interesse?

Viss du som forelder er interessert i tilbod om heimesjukehus, ta gjerne kontakt med sjukepleiar eller lege på avdelinga barnet er innlagt. I samarbeid med dykk vurderer vi om dette er ei aktuell løysing for dykkar barn.

Kontakt

Telefon

 • Måndag 07:00 - 22:00
 • Tysdag 07:00 - 22:00
 • Onsdag 07:00 - 22:00
 • Torsdag 07:00 - 22:00
 • Fredag 07:00 - 22:00
 • Laurdag 07:00 - 22:00
 • Søndag 07:00 - 22:00
Mellom kl. 07.00-22.00 er vi alltid tilgjengelege på telefon. Ta kontakt viss det er noko de lurer på. Viss vi ikkje tar telefonen, ringer vi straks tilbake. Ved behov for kontakt utanom opningstida vår, ringer de definert telefonnummer for open retur.

Ved akutte hendingar

113.

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Glasblokkene, blokk 8, 1. etasje, ventesone C15

Flyfoto av Glasblokkene

Glasblokkene

Haukelandsbakken 1

5021 Bergen

Det er to HC-parkeringsplassar ved Glasblokkene. ​På grunn av byggearbeid er det elles begrensa med parkeringsplassar.

Besøkande parkerer på parkeringsdekket i Sentralblokka. Her er det også fleire HC-parkeringsplassar.

Meir informasjon om parkering på Haukeland universitetssjukehus 

Ein kan gå mellom Sentralblokka og Glasblokkene innandørs via tunnelsystemet.

Det er ein eigen ambulanseinngang med innkøyring frå Jonas Lies vei (vegen mellom Glasblokkene og Sentralblokka). Pasientar som kjem til mottaket for barn og unge til Glasblokkene med bil i akutte situasjonar, kan nytte denne inngangen. Ambulanseinngangen skal berre nyttas for avstiging. Bil må parkerast i parkeringsområdet innanfor.  

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

 • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
 • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Ibsensgate - arbeidsruter

Praktisk informasjon

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor mellom anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

I innkallingsbrevet ditt står det kor du skal møte på sjukehuset. Dei aller fleste får også ein SMS for ankomstregistrering same dag som timen er. Du kan velge å velge å sjekke inn via SMS på mobilen, eller på sjølvbetjeningsautomat i Glasblokkene.

Dei pasientene som treng eller ønsker det, får hjelp hjelp i resepsjonen.

Når pasienten har sjekka inn, enten via mobil eller på automat, får du SMS med referansekode som viser kva ven​​tesone de tilhører. Du vil alltid få ein SMS for innkalling til rom/sted. 


Når timen er over og oppgjøret tatt, får pasientene mulighet til å betale egenandel mm. via Vipps, eller å få tilsendt regning i posten eller nettbanken. 


Her vert det lagt inn informasjon om kor dei ulike ventesonene er. 

I U2 har Nyføddintensiv ei spisestove for foreldre. I spisestovene er det eigne drikkestasjonar med kaffemaskin, juice, melkedispensar og vatn/isbitmaskin. Både mor, far og søsken kan spise der.

Måltida i spisestoven blir servert: 

Frokost: 08.00-09-00

Lunsj: 11.30-12.30

Middag: 15.00-16.00

Kvelds: 19.00-20.00

Vi oppmoder om at tidene overhaldas så langt som mogleg.

 

Det er også ein kafé i første etasje. Denne er open for pasientar, pårørande og tilsette.

Det er i tillegg sju matautomatar spredt rundt i bygget. Desse vil innehalde eit variert utvalg av fersk og ferdig tilberedt mat.

I Glasblokkene 5-8 er det ein hovudresepsjon i 1. etasje som betener alle pasientar, pårørande og besøkande til Glasblokkene. Hovudresepsjonen er betent alle dagar frå kl. 07.00 - 21.00. Helg og heilagdager er resepsjonen betent frå 08.00 - 21.00. 


Her kan du få hjelp til innsjekk, å finne fram, bestille tolk, transport og mykje meir. 


I tillegg til hovudresepsjonen er det ein ekspedisjon i tilknyting til mottaket i U1. Denne har ope alle kvardagar kl. 07.00 - 22.30, og frå 08.00 til 22.30 i helg/heilagdagar


Resepsjonsarealet som finst i trinn 1 vil frå september 2023 bli gjort om til base for vektarar frå hospitaldrift, og bemannast med vektar 24/7. Her er vektar tilgjengeleg for pasientar og besøkande for enklare førespurnadar og spørsmål.

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din.