Barne- og ungdomsklinikken, Hjartepoliklinikk

Vi greier ut og behandlar og følger opp barn og unge med medfødde hjartefeil (misdanningar), hjarterytmeforstyrringar, risiko for å utvikle visse arvelege hjartessjukdommar og dei som har symptom som gir mistanke om ein eller annan hjartesjukdom. Hos nokre av pasientane våre blir diagnosen oppdaga allereie i fosterlivet, hos andre i nyføddperioden, og hos nokre oppstår symptoma først i barneåra eller i ungdomstid.

Dei mest alvorlege tilstandane blir vanlegvis oppdaga i fosterlivet eller kort tid etter fødsel. På den anna side, er det mange av hjarteproblema barn blir fødd med som går over av seg sjølv, etter kvart som barna veks. 

Legene på barnehjarteseksjonen er ei lita gruppe, der nokre har bakgrunn som barnelegar som har erfaring med hjartesjukdom, mens andre er hjartelegar som har erfaring med barn. Vi henter såleis kompetanse frå to fagmiljø, og forener dette. Vi byter ofte på å sjå dei same pasientane, for å få forskjellige blikk og innfallsvinklar, og vanskelege problemstillingar diskuterer vi i fellesskap. Dei vanlegaste undersøkingane vi utfører er kliniske undersøkingar (måle blodtrykk, lytte med stetoskop og liknande), EKG og ekkokardiografi (ultralyd av hjartet). Nokre ganger bruker vi langtids-EKG, som ein går heime med. Andre gangar måler vi hjarte- og lungekapasitet under aktivitet på ein tredemølle. Ein sjelden gang har vi bruk for blodprøver, røntgenbilde, MR eller CT. Men ofte er det aller viktigaste at vi får ein god beskrivelse av symptoma, altså det pasienten (eller foreldra) kan fortelje oss, for at vi skal stille riktig diagnose og gi riktig behandling.

Misdanningar i hjartet (medfødde hjartefeil) finst hos ca. 1 prosent av alle barn, men det er berre om lag ein fjerdedel av desse som treng operasjon. Alle hjarteoperasjonar på barn i Noreg blir gjort på Rikshospitalet, så for desse pasientane samarbeidar vi med kollegaene våre i Oslo. Barn med hjarterytmeforstyrringar behandlar vi ofte med medisinar, men nokre ganger kan ein også løyse problemet ved å gå inn i hjartet med eit kateter. I desse tilfella samarbeider vi med legane på Hjarteavdelinga på Haukeland.

Heldigvis er det slik at mange av barna og ungdommane som blir tilvist med spørsmål om hjartesykdom viser seg å vere heilt friske. Det kan handle om bilydar, som ofte kan høyrast av ein lege som lyttar på hjartet, utan at det nødvendigvis betyr at barnet har ein hjartesjukdom. Eller det kan handle om symptom som hjartebank, brystsmerter eller besvimingar. Ofte kan vi avklare desse problemstillingane på kort tid.

Når det gjeld barn med dei alvorlegaste hjartefeila, spesielt dei som treng gjentekne hjarteoperasjonar, så er det behov for ei tverrfagleg oppfølging. Dette bidrar vi med å organisere, og vi kan tilvise til andre faggrupper. Mange av dei personane det gjeld vil trenge kontrollar og oppfølging i helsevesenet heile livet, og særleg ungdomsåra veit vi at kan vere utfordrande. Derfor har vi for denne gruppen utvida tilbodet ved Barne- og ungdomsklinikken, slik at vi følger alle til dei blir 18 år, men nokre heilt til dei blir 23 år. Deretter sørgjer vi for overføring til oppfølging ved Hjarteavdelinga. Der vil de møte nokre av dei same legane som har fulgt dei på Hjarteseksjonen ved Barne- og ungdomsklinikken.

Kontakt

Barne- og ungdomsklinikken

 • Måndag 08:00 - 15:00
 • Tysdag 08:00 - 15:00
 • Onsdag 08:00 - 15:00
 • Torsdag 08:00 - 15:00
 • Fredag 08:00 - 15:00
 • Laurdag STENGT
 • Søndag STENGT

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Glasblokkene, blokk 3, 1. etasje, ventesone B3

Flyfoto av Glasblokkene

Glasblokkene

Haukelandsbakken 1

5021 Bergen

Det er to HC-parkeringsplassar ved Glasblokkene. ​På grunn av byggearbeid er det elles begrensa med parkeringsplassar.

Besøkande parkerer på parkeringsdekket i Sentralblokka. Her er det også fleire HC-parkeringsplassar.

Meir informasjon om parkering på Haukeland universitetssjukehus 

Ein kan gå mellom Sentralblokka og Glasblokkene innandørs via tunnelsystemet.

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

 • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
 • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Ibsensgate - arbeidsruter

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

Praktisk informasjon

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor mellom anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

I innkallingsbrevet ditt står det kor du skal møte på sjukehuset. Dei aller fleste får også ein SMS for ankomstregistrering same dag som timen er. Du kan velge å velge å sjekke inn via SMS på mobilen, eller på sjølvbetjeningsautomat i Glasblokkene.

Dei pasientene som treng eller ønsker det, får hjelp hjelp i resepsjonen.

Når pasienten har sjekka inn, enten via mobil eller på automat, får du SMS med referansekode som viser kva ven​​tesone de tilhører. Du vil alltid få ein SMS for innkalling til rom/sted. 


Når timen er over og oppgjøret tatt, får pasientene mulighet til å betale egenandel mm. via Vipps, eller å få tilsendt regning i posten eller nettbanken. 


Her vert det lagt inn informasjon om kor dei ulike ventesonene er. 

Du treng ikkje å sitte utanfor behandlingsrommet å vente. Både vaksne og barn kan vente både ute og inne. I inngangsetasjen er det leikerom, lounge, kafé og fleire opphaldsareal. Det er også eit stort leikerom til venstre for den store trappa i U1.  


Ventesonene nær behandlingromma er godt merka. Du vil få SMS om å gå til ventesona når det nærmar seg timen.  

I U2 har Nyføddintensiv ei spisestove for foreldre. I spisestovene er det eigne drikkestasjonar med kaffemaskin, juice, melkedispensar og vatn/isbitmaskin. Både mor, far og søsken kan spise der.

Måltida i spisestoven blir servert: 

Frokost: 08.00-09-00

Lunsj: 11.30-12.30

Middag: 15.00-16.00

Kvelds: 19.00-20.00

Vi oppmoder om at tidene overhaldas så langt som mogleg.

 

Det er også ein kafé i første etasje. Denne er open for pasientar, pårørande og tilsette.

Det er i tillegg sju matautomatar spredt rundt i bygget. Desse vil innehalde eit variert utvalg av fersk og ferdig tilberedt mat.

I Glasblokkene 5-8 er det ein hovudresepsjon i 1. etasje som betener alle pasientar, pårørande og besøkande til Glasblokkene. Hovudresepsjonen er betent alle dagar frå kl. 07.00 - 21.00. Helg og heilagdager er resepsjonen betent frå 08.00 - 21.00. 


Her kan du få hjelp til innsjekk, å finne fram, bestille tolk, transport og mykje meir. 


I tillegg til hovudresepsjonen er det ein ekspedisjon i tilknyting til mottaket i U1. Denne har ope alle kvardagar kl. 07.00 - 22.30, og frå 08.00 til 22.30 i helg/heilagdagar


Resepsjonsarealet som finst i trinn 1 vil frå september 2023 bli gjort om til base for vektarar frå hospitaldrift, og bemannast med vektar 24/7. Her er vektar tilgjengeleg for pasientar og besøkande for enklare førespurnadar og spørsmål.

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din.