Pasientkurs

Cochlea Implantat

Gruppebasert opplæring av pasientar og pårørande om Cochlea implantat.

12.
september
2024
  1. 12. sep. 2024, 09:00 - 15:00

Tid og stad

Når

  1. 12. sep. 2024, 09:00 - 15:00

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Læringstilbodet er utvikla av Helse Bergen ØNH/Høyresentralen, Regionalt Senter for hørsel og psykisk helse, NAV /Hjelpemiddelsentralen Vestland Bergen, HLF Vestland i samarbeid med Lærings- og mestringsenteret i Bergen.

Kvar

Lærings- og mestringssenteret
Ulriksdal helsepark, 4.etg.
Ulriksdal 2
5009 Bergen

Påmelding 

Det er behov for tilvisning frå lege for å delta

Denne kan sendast elektronisk til Høyresentralen, klinikk for hovud-hals.

Meld frå om spesielle behov og om pårørende deltar.

Merk tilvisningen med pasientopplæring.

Du får skriftlig bekreftelse om plass.

Påmelding

Se under tilvisning.

Kostnadar

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

Servering

Kaffi, te og ein enkel lunsj er inkludert.

Innlegg ved

Lege, audiopedagog, pårørande, audiograf og brukarmedverkar.

Parkering

Det er parkering mot betaling i Ulriksdal Helsepark og parkeringsanlegga over gaten og ved Haraldsplass Diakonale sjukehus.

Relevante behandlingar