Pasientkurs

Høyrselskurs

Kurset gir informasjon om høyrselstap, høyreapparat og høyrselstekniske hjelpemiddel. Du får møte representantar frå ulike faglege miljø og moglegheit til erfaringsutveksling med andre i same situasjon. Lokalet er tilrettelagt med teleslynge.

23.
oktober
2024
  1. 23. okt. 2024, 09:00 - 15:00

Tid og stad

Når

  1. 23. okt. 2024, 09:00 - 15:00

Arrangør

Helse Bergen v/ØNH/Høresentralen, Regionalt senter for hørsel og psykisk helse, Syns- og Audiopedagogisk tjeneste, NAV/Hjelpemiddelsentralen, HLF Vestland

Kvar

Lærings- og mestringssenteret
Ulriksdal helsepark
Ulriksdal 2, 4.etg
5009 Bergen

Det er behov for tilvisning frå lege for å delta

Denne kan sendast elektronisk til Høyresentralen.

Meld frå om spesielle behov og om pårørende deltar.

Merk tilvisningen med pasientopplæring.

Tilvisinga gjeld som påmelding. Du vil få stadfesting på tildelt plass. 

Målgruppe

Kurset er for pasienter og pårørande med nedsett høyrsel.

Kostnadar

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

Servering

Kaffi, te og ein enkel lunsj er inkludert.

Innlegg ved

Lege, audiopedagog og brukarrepresentant. 

Kontakt